Stadig flere yngre barn får mobil: Flere svarer at de bruker mer tid på mobilen enn med familien

Over halvparten er ofte uenige med foreldrene om tidsbruk på mobil og nett.

Nesten 50 prosent svarer at de brukte mobilen to timer eller mer dagen før.

Fra 2014 til 2018 har andelen ni- til elleveåringer som har egen smarttelefon økt fra 67 prosent til 87 prosent. Det viser tall fra Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2018.

I aldersgruppen 12–14 år er det også en økning, fra 90 prosent i 2014 til 97 prosent i 2018. Alle gutter og jenter i 15–16 årsalderen har egen smarttelefon.

– Vi ser at stadig flere barn har egen smarttelefon, og telefonen brukes mye. Ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018 opplever mange unge selv at mobilen tar for mye tid, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand i en pressemelding.

Mer tid på mobilen enn familien

Ni av ti svarer at de brukte tid på mobilen dagen i forveien, og nesten 50 prosent brukte den to timer eller mer.

Andelen som brukte mobilen to timer eller mer, øker relativt jevnt frem til 14-15-årsalderen, for deretter å gå noe ned. Fra tiårsalderen er det flest jenter som bryter totimersgrensen.

Hvor mye tid bruker du selv på telefonen? Svar nederst i saken

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand

Til sammenligning svarer bare 43 prosent at de brukte to timer eller mer med familien. Mobilen trumfer med andre ord familien, i det minste når det kommer til antall timer brukt.

Totalt hadde dog 88 prosent brukt noe tid med familien dagen i forveien.

Bruker de unge mindre tid med familien nå enn tidligere? Det har ikke Medietilsynet tall på, da Barn og medier-undersøkelsen 2018 er første gang det spørres om dette.

Det undersøkelsen derimot viser, er at flere barn og unge bruker to timer eller mer på mobilen enn å treffe venner i det virkelige liv (39 prosent).

Les også

Sjekker du også mobilen mer enn 60 ganger om dagen? Slik tar du tilbake kontrollen.

Uenige om tidsbruk

Over halvparten av 9–16 åringer (53 prosent) oppgir i undersøkelsen at de ofte eller av og til er uenig med foreldrene om tidsbruk på mobil og nett.

– Dette kan tyde på at mange foreldre er mer opptatt av hvor mye tid barna bruker på mobil og nett enn hva de faktisk gjør der. Medietilsynet mener innholdet bør være en viktig del av dialogen mellom foreldre og barn når det er snakk om mobilbruk, sier Velsand.

Hun mener voksne kan bidra til å gjøre barnas digitale liv tryggere og bedre gjennom å snakke med dem om hva som faktisk skjer, hva de ikke bør gjøre eller akseptere fra andre, og ikke minst når de bør si fra til foreldrene eller en annen voksen.

Det er verdt å merke seg at 45 prosent av 9 til 18-åringer selv mener de bruker for mye tid på mobilen, sosiale medier og på nett generelt.

Les også

Apple-eiere ut mot eget selskap: Krever bedre foreldrekontroll mot barns avhengighet

Hva brukes mobilen til?

Undersøkelsen viser at 30 prosent av de spurte har brukt to timer eller mer på sosiale medier dagen før, men ikke spesifikt om hva de bruker mobilen til.

– Basert på denne undersøkelsen kan vi derfor ikke slå fast at bruk av sosiale medier står for det meste av aktiviteten på mobilen. Men det er klart at de unge bruker sosiale medier mye, og at det er naturlig at dette skjer på mobilen, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Medietilsynet Rita Astridsdotter Brudalen, til oss.

– Hva er grunnen til at dere ikke har valgt å spørre om hva de unge faktisk bruker mobilen til?

– Fra undersøkelse til undersøkelse går vi gjennom alle spørsmålene for å begrense omfanget da dette er en stor undersøkelse. Vi veier opp mot hverandre hva vi tenker det er mangel på innsikt i, og denne gangen vurderte vi det slik at dette ikke var et prioritert spørsmål selv om det selvfølgelig er interessant.

– Ikke overrasket

Tijana Milosevic er postdoktor ved Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet forsker på digital mediebruk blant barn og ungdom, og medlem av EU Kids Online Research Network.

Tijana Milosevic mener man bør se på hva barna bruker mobilen til, og ikke bare hvor mye tid de bruker.

Hun er ikke det minste overrasket over at stadig flere barn og unge har sin egen smartmobil. Snarere tvert imot.

– Som tidligere EU Kids Online studier viser, kjennetegnes norske barn av høy, uavhengig og sofistikert bruk av internett.

Milosevic synes det er vanskelig å si noe om unges bruk av tid på mobilen versus familien når de ikke er blitt spurt om hvilke aktiviteter de bruker mobilen til.

– Det kan jo være at de bruker mobilen til å holde kontakten med familien, enten ved å ringe eller sende meldinger. Vi bør uansett være varsomme med å fokusere utelukkende på skjermtid og mobilavhengighet, men heller prøve å forstå hva som skjer og hva det enkelte barn bruker mobilen til.