Ga statsansatte statlige penger for at de skulle betale skatt til staten - ansatte satt igjen med millioner i overskudd
Norge

Ga statsansatte statlige penger for at de skulle betale skatt til staten - ansatte satt igjen med millioner i overskudd

Hva er saken? UD har i over 13 år dekket private skattekrav for diplomater. Aftenpostens beregninger viser at de ansatte har gått i overskudd på ordningen.

Hvorfor er dette viktig? UD har brukt offentlige midler på denne kompensasjonen.

Hva er saken? UD har i over 13 år dekket private skattekrav for diplomater. Aftenpostens beregninger viser at de ansatte har gått i overskudd på ordningen....

Abonnent