Kommentar Kvinnehelse
15

Danmark gjorde lenge som Norge. Men i 2019 slo de kontra.