SV vil innføre «grønn folkebonus» til dem med inntekt under 500.000
Politikk

SV vil innføre «grønn folkebonus» til dem med inntekt under 500.000

Hva er nytt? SV presenterte mandag sitt alternative statsbudsjett, der de forklarte hvordan de vil fordele statens inntekter og utgifter.

Hvorfor er dette viktig? Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget for sitt budsjettforslag, og SV er en viktig forhandlingspartner for å komme i mål. Statsbudsjettet berører på ulike måter økonomien til alle som bor i Norge.

Hva er nytt? SV presenterte mandag sitt alternative statsbudsjett, der de forklarte hvordan de vil fordele statens inntekter og utgifter....

15. November