Likestilte menn blir mer syke

— Jeg synes det er uendelig mye husarbeid, sier tobarnsfar Jokke Fjeldstad.

TAR SIN TID. Jokke Fjeldstad har med den minste sønnen Eldar (1) når han henter Folke (4) i barnehagen. Turen hjem går ikke så fort, for Folke stopper stadig ved ting han synes er spennende. FOTO: Dan P. Neegaard

I barnehagegarderoben leter pappa Jokke Fjeldstad (32) frem klærne til Folke (4). Minstemann Eldar (1), som er med for å hente storebror, holder seg fast i benet til faren.

I familien deler foreldrene forholdsvis likt på husarbeidet. Jokke Fjeldstad har pappaperm i et halvt år, mens kona studerer fulltid og jobber 50 prosent. Han rydder kjøkkenet, kona tar seg av klesvasken. De bytter på å lage middag. Fordi han har en mer fleksibel jobb enn kona, er det lettere for ham å være hjemme med sykt barn.

— I perioder gjør den ene mer enn den andre, men slik blir det ofte når man har barn, sier Fjeldstad, som er organisasjonssekretær i partiet Rødt.

Får likestilt sykefravær

Skal vi tro en svensk studie, vil menn som Fjeldstad ha større sannsynlighet for å bli sykmeldt i mer enn 14 dager enn fedre som bidrar mindre hjemme. Det skriver Aftenposten.

— Vi finner at jo mer ansvar menn tar hjemme, jo større sannsynlighet er det for at de blir sykmeldt, sier analytiker Margaretha Voss i Forsäkringskassan, de svenske trygdemyndighetene, til Aftenposten.

Menn som har hovedansvaret for arbeid i hjemmet, har rundt 20 prosent høyere risiko for å bli sykmeldt i mer enn to uker enn andre menn. For menn som er likestilte hjemme, er risikoen for sykemelding i mer enn 14 dager 10 prosent høyere enn snittet.

Samtidig minsker kvinners risiko for å bli sykmeldt når mannen tar et større ansvar hjemme. Det gjelder imidlertid kun når kvinnen tjener bedre enn mannen.

Les også:Småbarnsfedre jobber mindre enn før

Likestilt sykefravær

NAV har ikke gjort tilsvarende undersøkelser om sammenheng mellom sykefravær og uttak av foreldrepermisjon og antall sykedager med barn, og vil derfor ikke kommentere de svenske funnene.

Både i Sverige og Norge har kvinner et langt høyere sykefravær enn menn.

— Likestilling hjemme ser ut til å føre til likestilling i sykefravær, sier Voss. Det norske tidsskriftet Velferd omtaler studien i sitt siste nummer.

Mer belastning=mer sliten

Forskerne har undersøkt sykefraværet til over 200.000 svenske par med små barn.

De finner også at risikoen for å bli sykmeldt øker for både menn og kvinner hvis de er likestilte i arbeidslivet, det vil si at de tjener like mye. Par som har valgt en mer tradisjonell modell der far er hovedforsørger og mor har hovedansvaret hjemme, har minst risiko for sykefravær.

Forsäkringskassen har ingen sikre forklaringer på funnene. Men de mener de er i tråd med den såkalte belastningshypotesen: Man blir sliten og stresset av å være i full jobb kombinert med mye ansvar på hjemmebane.

— Det er nærliggende å tro at hvis man får økt totalt arbeidsbelastning, så får man mer å gjøre, opplever mer stress og dermed får en økt risiko for å bli sykmeldt. Dette har vi lenge funnet for kvinner, men det er første gang vi gjør en undersøkelse som viser at den samme effekten gjelder for menn. Deler man byrdene hjemme og på arbeid, deler man også i større grad på sykefraværet, sier Voss.

- Uendelig mye husarbeid

Jokke Fjeldstad synes det høres rimelig ut at man blir mer sliten og stresset med mye ansvar hjemme.

— Jeg synes det er uendelig mye husarbeid som skal gjøres. Det er få ganger jeg tenker at «nå er jeg ferdig». Det blir mye hvis man er i full jobb og er alene om det, sier han på vei hjem fra barnehagen.

Studien viser at økt likestilling på hjemmebane fører til økt likestilling i sykefraværet.

Som mål på likestilling på hjemmebane bruker forskerne fordeling av foreldrepermisjon og i hvor stor grad foreldrene deler på ansvaret for å være hjemme med sykt barn. Tidligere studier har vist samsvar mellom dette og fordelingen av husarbeid mellom foreldrene. I denne studien fordeldrepermisjon og å være hjemme med sykt barn som indikatorer på fordeling av husarbeid mellom kjønnene.

På hjemveien drar Folke faren i armen. Han vil gå skogsstien ved siden av veien, men pappa prøver å forklare at der kan de ikke trille barnevognen.

- Det har ikke vært noe alternativ for dere å fordele arbeidet på en annen måte?

— Jeg tror ikke det ville vært så sunt for forholdet vårt, sier Fjeldstad.

— Sannsynlig at det gjelder i Norge også

Velferdsforsker Liv Johanne Solheim sier det er grunn til å tro at de svenske funnene gjelder i Norge også.

— Jeg har ikke data på det, men vil tro det. Veldig mye er likt i Norge og Sverige, sier professoren ved Høgskolen i Lillehammer.

Les også:

Les også

Da venninnene ble skilt fra sine menn, flyttet de inn i samme hus

Innvendinger mot studien

Hun får støtte av professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo.

— Det er store likheter mellom Norge og Sverige, så det er ganske sannsynlig at det gjelder i Norge også, sier han. Mastekaasa har i mange år forsket på forskjellene mellom menns og kvinners sykefravær.

Han har likevel innvendinger mot studien. Han sier den viser bare et sammenfall mellom sykefravær og det å være hjemme med barna, men ikke en årsakssammenheng.

— Det kan være mange grunner til at menn er hjemme med barna. Det er forskjell på jobber. Noen kan være borte fra jobben uten at det går utover karrieren. Det er ikke umulig at det er en slik årsakssammenheng. Men mange undersøkelser har vist at det ikke er årsakssammenheng mellom kvinners ansvar for små barn og deres sykefravær, sier han.

Les også:

Les også

Norske kvinner på europatoppen i ufrivillig deltid

Les også

Dette er svangerskapet - uke for uke

Småbarnsfedre jobber mindre enn før

Fedre rykker fra barnløse menn i lønnskampen

Kutt i foreldreperm får tommelen ned

— Et fordekt angrep på hele fedrekvoten