Hvilken bransje jobber du i? Her er pensjonsvinnerne og taperne.

– Det er urettferdig og viser tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar.

HVOR MYE PENSJON SPARER DIN BEDRIFT FOR DEG? Det er store forskjeller fra bransje til bransje. Konsekvensen er at pensjonen til to personer med samme startlønn og lønnsutvikling kan variere med opptil 150.000 kroner årlig – kun fordi de jobber i ulike bransjer.

Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning kan utgjøre over hundre tusen kroner i årlig pensjon.

– Forbausende mange vet ikke hvilken pensjonsordning de har på jobben. Det er skremmende, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Selskapet har sett nærmere på gjennomsnittlige sparesatser blant sine kunder, fordelt på ulike bransjer. Undersøkelsen omfatter 6000 bedrifter og antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.

– Tallene viser at det er store forskjeller fra bransje til bransje. Konsekvensen er at to personer med samme startlønn og lønnsutvikling kan ende opp med helt ulike pensjoner – kun fordi de jobber i ulike bransjer. Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon, sier pensjonsøkonomen.

– Vi mener at dette er urettferdig, så lenge ikke myndighetene har lagt til rette for privat skattefavorisert pensjonssparing. Det viser også tydelig at pensjon er blitt et individuelt ansvar. Har du en dårlig pensjonsavtale på jobben, bør du spare mer privat, legger Haug til.

Les også

Forbrukerøkonom: Jeg fraråder folk å ha hele økonomien felles

Videre viser tabellen under hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon.

REGNESTYKKET: Årlig pensjon er sum folketrygd og tjenestepensjon.

Kun én av fem arbeidstagere spurte om pensjon i forbindelse med forrige jobbytte viser undersøkelser Storebrand har gjennomført.

– Det er urovekkende, pensjon er lønnen du skal leve av de siste årene av ditt liv.

Prioriterer å gi gode pensjonsbetingelser

I den ene enden av skalaen befinner det norske gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara seg.

Bedriften, som har over 1100 ansatte i Norge, totalt over 13.000 ansatte over hele verden, har en meget god pensjonsordning for sine ansatte: 7 prosent av lønn inntil 7,1 G og 20 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Forskjellen mellom en to- og en syvprosentsordning utgjør fort mellom 100.000 og 150.000 kroner i årlig pensjon

Mer opptatt av lønn enn pensjon

I den andre enden av skalaen er yrker innen frisør og velvære. Disse bransjene har stort sett minimumsordninger med to prosent sparing for lønn mellom en og 12 G.

Daglig leder ved Matrix Frisør AS i Asker, Ali Alkhazali, har valgt en slik minimumsordning for sine 3–4 ansatte.

FRISØR: − Heller ikke jeg tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har jeg begynt å gjøre noen grep slik at jeg sikrer meg noe mer enn minimumsordningen som også rammer meg selv, sier Ali Alkhazali som driver Matrix Frisør AS i Asker.

− Mine ansatte er unge. Mange frisører jobber ikke veldig mange år sammenhengende i én salong, men forflytter seg. Mine ansatte har gitt uttrykk for at de er mer opptatt av lønn, bonus og arbeidstid enn pensjon.

− Hos meg jobber frisørene på provisjon. Jeg tilbyr en høyere provisjon enn mange av konkurrentene, 40 prosent, i tillegg 15 prosent på varer. I tillegg tilbys de forsikringer og jevnlige kompetansehevingskurs gjennom året.

PENSJON ER FREMTIDIG LØNN: - Står valget mellom to like interessante jobber, så kan en god pensjonsordning fort være det som burde avgjøre valget ditt, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Heller ikke Alkhazali tenkte mye på pensjon tidligere, men i det siste har han begynt å gjøre noen grep slik at han sikrer seg noe mer enn minimumsordningen som også rammer ham selv.

– De færreste klarer å stå i frisøryrket til de er 63–64 år, det er et yrke med mye skader. Privat sparing er blitt viktig for meg, jeg har investert i bolig og pensjon, sier 34-åringen.

Ville du anbefalt frisøryrket for egne barn?

− Ja, det er et bra yrke. Det er lett å få jobb etter relativt kort utdannelse, det er mange utviklingsmuligheter innenfor bransjen. Men jeg ville anbefalt han eller hun å være fagorganisert og å spare parallelt til privat pensjon allerede fra starten av, sier Alkhazali.

VIKTIG KONKURRANSEMESSIG: – Som Norges tredje største selskap er det viktig for Yara konkurransemessig å ligge godt an med pensjons- og forsikringsordninger. Samtidig har vi full forståelse for at mindre arbeidsgivere velger andre løsninger, sier Lene Trollnes, konserndirektør for HR og Kommunikasjon.

Yara gikk fra en ordning med ytelsespensjon til innskuddspensjon allerede i 2006.

– Selskapet har bestandig hatt som mål å ta godt vare på sine ansatte. Vi har prioritert gunstige pensjonsordninger, men også forsikringsordninger, sier Lene Trollnes, konserndirektør for HR og Kommunikasjon.

Yara ser at pensjon blir viktigere og viktigere for den enkelte, selv for unge mennesker.

– Vi ser på pensjon som en viktig del av den totale kompensasjonspakken for de ansatte. Pensjon tas opp som en naturlig del av samtalen under jobbintervjuer hos oss, forteller Trollnes.