Ønsker du å slutte å amme? Fem spørsmål og svar om ammeslutt.

Det er mange grunner til å ville slutte å amme, og det er flere måter å gjøre det på. Vi har bedt eksperten om råd.

– Det er viktig at den enkelte mamma kan avgjøre når det er på tide å slutte, sier eksperten.

Eksperten: Camilla Krogli Hansen, redaktør i Ammehjelpen

Camilla Krogli Hansen, redaktør i Ammehjelpen.

1. Hva opplever dere at er de vanligste årsakene til at man ønsker å slutte å amme?

– De vanligste årsakene til ammeslutt i babytiden, er en opplevelse av lite melk og/eller generelle ammeproblemer. Det kan også være at en mamma bestemmer seg for at hun ikke vil amme, sier Hansen.

– Det er viktig at den enkelte mamma kan avgjøre når det er på tide å slutte. Hun skal ikke trenge en spesiell grunn, annet enn at amming ikke er riktig for henne. Men vi opplever dessverre at mange egentlig vil fortsette, men ikke ser noen annen utvei enn å slutte, fordi de ikke får god nok hjelp.

Hansen forteller at mødre for eksempel kan få beskjed om at medisinene de bruker, ikke kan brukes ved amming. Hun påpeker imidlertid at man kan amme på de fleste medisiner og at dette bør sjekkes med en sikker kilde, som tryggmammamedisin.no.

Det er heller ikke alltid slik at en opplevelse av lite melk betyr at babyen faktisk får for lite melk.

– Det er mange årsaker til at mødre tror at de har for lite melk: At babyen vil ammes igjen selv om han nettopp har spist, at babyen vil ammes oftere enn andre på samme alder, at babyen er urolig, eller at brystene føles myke og tomme. Ingenting av dette forteller oss om babyen får nok mat eller ikke, sier hun.

Tegn på at babyen faktisk får for lite melk, er færre bleier med tiss og bæsj kombinert med at babyen ikke øker som forventet i vekt.

– Dette får du hjelp til å sjekke på helsestasjonen, sier Hansen.

Les også

Legen svarer: Hun vil amme toåringen, men partneren er negativ. Hva skal hun gjøre?

2. Hvor lenge har dere inntrykk av at det er vanlig å amme barnet sitt (når det går problemfritt)? Er det forskjell på dag- og nattamming?

Ifølge Spedkost 3 (undersøkelse av kostholdet blant spedbarn i Norge) ble 72 prosent ammet ved 7 måneders alder, 63 prosent ved 9 måneders alder og 48 prosent ved 12 måneders alder.

– Vi har ikke tall på hvor mange som ammer om dagen og hvor mange som ammer om natten. Det er imidlertid vanlig å få råd fra helsepersonell om å avslutte nattamming etter at babyen er blitt seks måneder. Ofte i forbindelse med jobbstart, sier Hansen.

Hun påpeker at morsmelk (eller morsmelkerstatning) er den viktigste maten hele det første året, ifølge Helsedirektoratet.

– Så det kan være fint at mødre samtidig med råd om nattammestopp får informasjon om hvordan det kan redusere melkeproduksjonen, spesielt hvis det kombineres med lite amming på dagtid. Dette er viktig for at mødrene skal kunne ta informerte valg.

3. Hvordan anbefaler dere å gå frem for å slutte å amme når barnet fremdeles vil ha brystet?

– Vi anbefaler en gradvis avvenning, uansett alder på barnet. På denne måten får både brystene, melkeproduksjonen og hormonene tid til å tilpasse seg, og barnet får tid til å venne seg til at det finnes andre måter å dekke behovene for mat, trøst og nærhet på.

En baby trenger også tid til å venne seg til fast føde. Det er bra for barnets fordøyelse at det fortsatt får en del morsmelk når ny mat introduseres, sier Hansen.

– Hvis man slutter å amme før babyen er 12 måneder, må babyen få morsmelkerstatning i stedet.

Les også

Norske førstegangsfedre: Uforberedt på det sterke båndet mellom mor og barn. – Jeg følte på hjelpeløshet.

4. Hvordan kan man best støtte et barn som fremdeles vil ha brystet, for eksempel under innsovning?

– Aller først vil jeg bare si at å amme i forbindelse med søvn både er naturlig og normalt. Amming er søvndyssende, og det finnes hormoner som fremmer søvn i kvelds- og nattmelk. Det er derfor ren biologi at amming som regel får barnet til å sovne lett og fort. Men hvis det er behov for å endre på det, kan man selvsagt gjøre det, sier Hansen.

Hun mener det ikke finnes noen fasit på hvordan man best støtter barnet hvis en vil slutte å amme i søvn eller amme om natten.

– Det er vanlig at barnet viser store følelser i forbindelse med en slik prosess. Da vil det være godt for barnet å få støtte til å takle følelsene med tilbud om andre former for kroppskontakt og hjelp til å sovne. Pust rolig, og gjør ditt beste for å overføre din egen ro til barnet, råder Hanssen.

Hun legger til:

– Det viktige er at du finner en løsning som du tenker kan fungere og prøver det. Husk at du alltid kan stoppe prosjektet og prøve igjen senere hvis det ikke kjennes riktig eller blir for vanskelig. Du skal ikke tvinge deg selv til å «stå i det» eller holde ut noe som kjennes feil for deg eller barnet.

Les også

Hvordan gi barnet en god selvfølelse? Det starter hos deg som forelder, sier psykolog.

5. Hvordan unngår mor melkespreng i avvenningsprosessen?

Hvordan man unngår melkespreng kommer an på hvor stor melkeproduksjon man har. Det er for eksempel ikke det samme å slutte å amme rett etter fødsel som etter 18 måneder, sier Hansen.

– Hvis man tar prosessen gradvis, vil man i stor grad unngå den største melkesprengen. Men det er ikke alltid mulig å unngå spreng, og hovedregelen ved spreng og ammeslutt er at du bare skal melke ut så mye at det kjennes behagelig. Dette vil på sikt redusere melkeproduksjonen, forklarer Hansen.

Å gå lenge med melkespreng kan øke risikoen for tette melkeganger og brystbetennelse.