Foreldreliv

Derfor vil ikke helsemyndighetene at barnløse bruker antibiotika for å få barn

ASSISTERT BEFRUKTNING: I Norge er om lag 26.000 barn født etter befruktning utenfor kroppen. Det gjøres rundt 7000 behandlinger i Norge og det fødes om lag 2000 barn etter slik behandling pr. år, ifølge Store medisinske leksikon.

Norsk lege hevder antibiotika i infertilitetsbehandling i mange tilfeller er effektivt. Helsemyndighetene advarer.

  • Kathrine Humberset
    Journalist

Hver uke søker syv norske par hjelp hos en klinikk i Athen for å få antibiotikabehandling mot infertilitet. Sist uke skrev vi om Carl-Johan Bergqvist og Suzann Sandland som etter en antibiotikakur klarte å få barn. Flere par har etter artikkelen kontaktet oss med lignende historier.

Men myndighetene og eksperter på barnløshet er skeptiske.

– Behandlingen helsetjenesten skal tilby, må være kunnskapsbasert. Vi er bekymret dersom et økende antall pasienter tilbys langvarig antibiotikabehandling for å bedre sædkvaliteten uten at en slik behandling har vært igjennom klinisk utprøving slik at man kan dokumentere hvorvidt den har effekt, uttaler Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør for avdeling tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.

Kristisk

Også Helsedirektoratet er kritiske til antibiotika som behandlingsmetode i infertilitetssaker.

– Vi er opptatt av at befolkningen får god og likeverdig tilgang til de helsetjenestene de har behov for. Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.

Hun melder videre:

– Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, også i Norge. Det er viktig å unngå unødvendig og udokumentert antibiotikabruk.

Har du tips om denne saken? Send oss en e-post

Les også

Laveste fruktbarhet på 30 år

Etterlyser grundigere undersøkelser

Berqvist, som selv er lege, etterlyser grundigere undersøkelser før man blir henvist til assistert befruktning. Han mener mange par kunne sluppet kostbar og krevende behandling om infeksjoner ble behandlet med antibiotika.

Peter Zoltan Fedorcsak som er avdelingsleder for reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, forklarer rutinene rundt utredning av mannlig infertilitet slik:

– Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider. Utover generell legeundersøkelse, undersøkes kjønnsorganene. Pasienten må avlegge minst to sædprøver tatt med to-tre måneders mellomrom.

KRITISK: Peter Zoltan Fedorcsak er avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er skeptisk til antibiotikabruk i behandling av infertilitet.

Vanskelig å finne årsaken

Fedorcsak sier videre at hvis undersøkelsene gir mistanke om bestemt sykdom, kan det være aktuelt å ta blodprøver for gen- eller hormonanalyser, undersøke med ultralyd eller ta vevsprøve.

– Når barnløsheten skyldes tette sædledere, infeksjon, hormonsvikt eller bivirkning av medisiner, vil det være mulig å forsøke årsaksrettet behandling. For eksempel med operasjon, antibiotika, hormontilskudd eller endring av medisiner. Oftest vil man imidlertid ikke kunne finne en bestemt årsak for nedsatt sædkvalitet, sier Fedorcsak.

Les også

Etter 11 prøverørsforsøk og en antibiotikakur, lyktes de i å bli foreldre – på egen hånd

Mener man alltid bør finne årsaken til infertiliteten

Androlog og lege ved Andrologisk senter i Oslo, Ken Purvis, har forsket på mannlig seksualitet, impotens og fertilitet, og har skrevet flere bøker om temaet, blant annet boken «En guide til mannens underliv».

Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige.

– Det burde være vanlig rutine at menn med dårlig sædkvalitet går gjennom andrologisk undersøkelse for å finne årsaken før de henvises videre til IVF-behandling, sier legen.

(Andrologi er den medisinske spesialiseringen som dekker mannlige sykdommer og tilstander, tilsvarende gynekologi som spesialitet innen kvinnesykdommer, journ.anm.)

BRUKER ANTIBIOTIKA I INFERTILITETSBEHANDLING: Androlog og lege, Ken Purvis, har i 35 år brukt antibiotika når han har behandlet ufrivillig barnløse. Han mener det har god effekt.

– Det fokuseres mest på kvinner

Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet. Han hevder mange henvises direkte til IVF-behandling. Dette til tross for at antibiotika kan vise seg å være effektivt.

– Har man problemer med å bli gravid og prøver viser at mannens sædkvalitet er nedsatt, bør legen se om noe kan gjøres før man henviser til IVF-behandling.

– Er det slik at menn ofte havner mellom to stoler i utredningen av infertilitet og ikke får samme hjelp som kvinner?

– Ja. Mange menn blir skuffet over at de automatisk blir sendt til IVF-behandling. Problemet her i Norge er at det fokuseres mest på kvinner, mens menn blir feiet til side, sier han og legger til:

– For å gjennomføre IVF-behandling, er det behov for så få spermier at man nødvendigvis ikke trenger å heve kvaliteten for å utføre behandlingen. Dermed bryr man seg heller ikke med å behandle eventuelle infeksjoner.

VIKTIG Å FINNE ÅRSAKEN: Lege Ken Purvis mener det er nødvendig å finne årsaken til nedsatt sædkvalitet før man henviser pasienten videre til IVF-behandling. Bildet viser sædceller og cellelegemer.

– En fordel å optimalisere sædkvaliteten uansett

Purvis sier infeksjoner i mannens underliv ofte kan være årsaken til nedsatt sædkvalitet. Han mener infeksjoner som er i en såkalt aktiv fase, kan være hensiktsmessige å behandle med antibiotika.

– Antibiotika kan hjelpe hvis man får det tidlig nok. Mange vet imidlertid ikke at de har en infeksjon fordi de ofte er asymptomatiske. Klamydia er et eksempel på dette. Dette må derfor undersøkes ordentlig, forklarer han.

(Sykdommer og infeksjoner kalles asymptomatiske dersom pasienten ikke får symptomer, journ.anm.).

Legen mener det også i forkant av eventuell IVF-behandling vil være en fordel å behandle eventuelle infeksjoner.

– Det er ikke noe garanti for å lykkes med å få barn via prøverør hvis sæden er dårlig. Man bør derfor alltid prøve å optimalisere kvaliteten.

LEGESJEKK: Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.

Advarer mot overbehandling

Purvis understreker likevel viktigheten av å unngå overbehandling med antibiotika.

– Man skal aldri behandle med antibiotika uten videre. Det kan føre til resistens. Men har man bevist at det er en infeksjon i sæden som påvirker fruktbarheten, er det berettiget å bruke antibiotika.

ASSISTERT BEFRUKTNING: Peter Zoltan Fedorcsak mener IVF er effektivt i behandling av infertilitet. Bildet viser assistert befruktning der egget blir befruktet in vitro, altså utenfor kvinnens kropp.

Antibiotika har ikke dokumentert effekt

Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning.

Han mener at man derfor bør supplere med videre undersøkelser hos infertilitetsspesialist.

– Pasienter som har underlivsplager og får påvist en infeksjon, bør få målrettet antibiotikabehandling i henhold til faglige retningslinjer, sier han og legger til:

– Det er imidlertid ikke dokumentert at antibiotikabehandling vil være en effektiv behandlingsmåte for infertilitet. Det er usikkert om den kan erstatte andre effektive behandlingsformer, slik som assistert befruktning, sier Fedorcsak.

Les også

Under halvparten av røykerne slutter å røyke når de blir gravide

IVF-behandling mest effektivt

Hans erfaring er at barnløse par ofte er utålmodige og ikke interesserte i å utsette IVF-behandlingen.

– Det kan også være andre forhold. For eksempel redusert sædkvalitet, sykdom hos partner, eller økt kvinnelig alder som vil tilsi at paret bør få det mest effektive alternativet raskt, sier Fedorcsak.

DELTE MENINGER: Flere lesere forteller om positive erfaringer med å bruke antibiotika på veien mot å få barn på naturlig vis. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret for overforbruk av antibiotika.

Deler sine erfaringer

Etter at historien om Bergqvist og Sandland ble kjent, har flere lesere tatt kontakt og delt lignende erfaringer.

Noen menn forteller at de så langt tilbake som i 1984 lyktes med å få barn ved hjelp av antibiotika, etter lang tid med forsøk på naturlig vis.

Også kvinner har tatt kontakt og fortalt at antibiotika de selv har brukt har hjulpet dem på veien mot å bli gravid på naturlig måte.

Felles for dem alle er at de har unngått IVF-behandling.

Har du tips om lignende saker? Send oss en e-post!

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

Foreldre

Nyhetsbrev Få smarte tips fra eksperter og gode forslag til løsninger på store og små utfordringer du møter i livet som forelder. Rett i innboksen.

Les mer om

  1. Barnløshet
  2. Helse
  3. Antibiotikaresistens
  4. Folkehelseinstituttet
  5. Helsedirektoratet
  6. Medisin