Foreldreliv

– Bekymringsfullt at åtte av ti gravide har for lite av dette mineralet

Slik kan barnet bli rammet.

VIKTIG: Mineralet jod trengs for normal produksjon av skjoldbruskkjertelhormoner som er viktig for vekst og utvikling av hjernen i fosterlivet og hos små barn. Hvit fisk, melk og meieriprodukter er de viktigste jodkildene i kosten vår.
  • Kristine Grue Langset

Jod. Noen får bilder i hodet av forstørrede skjoldbruskkjertler på halsen og tenker på sykdommer som struma. Mange har liten eller ingen kunnskap om mineralet, eller om hvor avgjørende det er.

– Man har antatt at inntaket er bra, men resultater fra studien vår viser at jodstatus blant gravide og ammende kvinner er dårlig. Det er bekymringsfullt, det må bli økt oppmerksomhet rundt jod, sier forsker Sigrun Henjum ved OsloMet.

BEKYMRET: Forsker Sigrun Henjum ved Oslo Met har nylig avsluttet en studie om jodstatus hos gravide og ammende. – Jodmangel kan ha negative konsekvenser for barns utvikling, sier hun.

Utvikler hjernen

Hele åtte av ti gravide får i seg for lite jod, viser studien av jod i urinen og jodinntak blant gravide og ammende kvinner i Oslo-området.

Videre viser forskningen at tre av fire ammende har under anbefalt mengde jod i morsmelken.

Behovet for jod øker under graviditet og amming.

Mineralet jod trengs for normal produksjon av skjoldbruskkjertelhormoner som er viktig for vekst og utvikling av hjernen i fosterlivet og hos små barn.

– Er det nok jod til stede, får hjernen utvikle seg optimalt. Flere internasjonale studier de siste ti årene har vist at kvinner med lav jodstatus i svangerskapet har økt risiko for å få barn som scorer dårligere på lese- og skriveferdigheter, sier Henjum.

Les også

Derfor får du lyst på junkfood

Samtidig vil hun rydde opp i eventuelle skremmebilder:

– Vi vet at alvorlig jodmangel medfører alvorlig veksthemming og hjerneskade, såkalt kretinisme. Det er ikke dette vi er bekymret for i Norge. Det vi er bekymret for, er konsekvenser av mild til moderat jodmangel. De siste ti årene er det blitt økt fokus på at det også kan ha negative konsekvenser for barns utvikling.

Les også

Er du blant dem som tenker: «Det kan ikke skade å ta noen ekstra vitaminer»?

Følger ikke WHOs anbefalinger

Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler at gravide og ammende sikrer et inntak på minst 250 mikrogram jod pr. dag. Norge og de andre nordiske landene har lagt seg på en annen linje, og anbefaler et inntak på henholdsvis 175 og 220 mikrogram jod pr. dag for gravide og ammende.

Norge følger heller ikke WHOs anbefalinger når det gjelder hvor mye jod som tilsettes bordsalt, i motsetning til for eksempel Sverige.

Les også

Ett av påskeeggene på bildet har dobbelt så mange kalorier som det andre

I Sverige er salt tilsatt 50 milligram jod per kilo, mens i Norge er det tillatt å tilsette kun 5 milligram jod per kilo salt til bordsalt. Ett gram salt dekker tre prosent av dagsbehovet av jod.

– I Norge har man tradisjonelt sett spist mye fisk og drukket mye melk. Dette er de to viktigste kildene til jod i kostholdet. Men nå ser vi at inntaket av melk, meieriprodukter og hvit fisk er gått ned, og vi fant i studien at de gravide og ammende ikke klarte å få i seg nok gjennom kosten, sier Henjum.

Hun leder arbeidet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet som skal gi helsemyndighetene en nytte-risikovurdering rundt økt beriking av jod i salt og eventuell beriking i industribakst. Arbeidet er planlagt avsluttet juni 2019.

Inntaket av melk, meieriprodukter og hvit fisk er gått ned, og vi fant i studien at de gravide og ammende ikke klarte å få i seg nok gjennom kosten
TRENGER EGEN VURDERING: - Målet med vurderingen er å sikre et tilstrekkelig inntak og samtidig forebygge at noen grupper får i seg for mye jod med de skadene det kan medføre, sier avdelingsleder i Helsedirektoratet, Henriette Øien.

Vurderes på nytt

– Når vi ikke allerede har lagt oss på WHOs anbefalinger, har det å gjøre med at vi først må gjøre en nytte-risikovurdering basert på kostholdet i Norge og de kildene vi har til jod i kosten, sier avdelingsleder i Helsedirektoratet, Henriette Øien.

– Hensikten med å gjøre en egen vurdering er å gjøre beregninger med ulike scenarioer hvor man ser på ulike mengder jod tilsatt salt og industribakt brød. Målet er både å sikre et tilstrekkelig inntak og samtidig forebygge at noen grupper får i seg for mye jod med de skadene det kan medføre. Det må også tas hensyn til at saltinntaket forventes å reduseres i tråd med anbefalingene.

I mellomtiden er Helsedirektoratet opptatt av at kvinner får god informasjon i svangerskapsomsorgen om hvordan det er fullt mulig gjennom å drikke melk, spise meieriprodukter og hvit fisk å få i seg nok jod.

Videre er det viktig at grupper som av ulike årsaker ikke inkluderer disse matvarene i kostholdet, får råd om å ta kosttilskudd med jod og kalsium.

Gylne middelvei

I likhet med mange andre vitaminer og mineraler følger jod en u-formet kurve, i den forstand at både for lavt og for høyt inntak er farlig, det er «vinduet» nede i u-en som er optimalt. Man bør derfor være forsiktig med tang- og tareprodukter som inneholder store mengder jod.

– Hvis man er usikker på om status er for lav, kan man ikke bare be legen ta en blodprøve?

– Dessverre finnes det ikke noe godt individuelt mål på jodstatus. En urinprøve hos lege gir bare et mål på hva man har spist siste døgn, det sier ingenting om jevnlig inntak eller jodstatus hos en person, sier Henjum.

Siden jod finnes i relativt få matvarer, er inntak av melk og meieriprodukter og hvit fisk er en god pekepinn på om man får i seg nok jod i Norge.

– Hvis gravide og ammende kvinner spiser lite fiks og ikke drikker melk, kan de ta kosttilskudd med jod. Det optimale er å starte et svangerskap med god jodstatus, og vi har nettopp avsluttet innsamling av data på jodstatus blant unge kvinner i Oslo-området mellom 19 og 29 år som ikke har født barn. Foreløpige funn viser at to tredeler har lav status av jod.

Foreldre

Nyhetsbrev Få smarte tips fra eksperter og gode forslag til løsninger på store og små utfordringer du møter i livet som forelder. Rett i innboksen.

Les mer om

  1. Amming
  2. Mat og drikke
  3. Verdens helseorganisasjon (WHO)
  4. Helsedirektoratet
  5. Svangerskap
  6. Vitenskapskomiteen for mattrygghet
  7. Kostholdsråd