Nok at én forelder samtykker til vaksinasjon

Tidligere var det uklart om begge foreldrene måtte samtykke til at barnet ble vaksinert. Fra nyttår kom presiseringen som sier det holder at én samtykker.

 Tidligere var helsesøstre usikre på om det var påkrevd med samtykke fra begge foreldrene eller .øom det holdt med én. Leder for Landsforeningen av helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo, er klar for lovendringen.

Lovendringen som ble vedtatt fra Helse- og omsorgsdepartement i sommer, har trådt i kraft. Det er nå tydeliggjort at kun én forelder med foreldreansvar trenger å samtykke til at barnet deres skal ha en vaksine.

Dette mener statssekretær Maria Jahrmann Bjerke var en nødvendig lovendring.

– Det er viktig at det ikke skapes unødvendige hindringer for at flest mulig barn og unge får vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Et krav om samtykke fra begge foreldre kan føre til uheldige utsettelser og bortfall av viktige vaksiner, sier hun.

 KONTROLL: – At barn og unge får vaksinene som er anbefalt gjennom programmet, gjør at vi i Norge har kontroll over mange infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Viktig at alle tar vaksinene

Helsemyndighetene mener det er veldig viktig at barn får vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjonsprogrammet skal verne barn og unge mot alvorlig smittsomme sykdommer. Disse sykdommene kan ha store konsekvenser, og kan i verste fall være dødelige.

Å vaksinere barnet sitt bidrar til å beskytte ens eget barn mot alvorlig sykdom, men er også viktig i solidaritet med andre personer som av ulike grunner ikke har mulighet til å vaksinere seg. Det er spesielt viktig for personer med svekket immunforsvar at andre vaksinerer seg slik at befolkningen oppnår flokkimmunitet.

– Har lenge etterspurt en presisering

Norge har høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. For toåringer og niåringer er vaksinasjonsdekningen mellom 93 og 95 prosent, mens den for 16-åringer er mellom 90 og 91 prosent.

Også helsesøstrene er glade for lovendringen.

GLAD FOR PRESISERINGEN: Leder for Landsforeningen av helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo, sier presiseringen har vært etterspurt.

– Vi har lenge etterspurt en presisering av denne loven. Tidligere var vi usikre på om det var påkrevd at vi måtte ha samtykke fra begge foreldrene eller om det holdt med én. Det har ikke vært vanlig å kreve samtykke, eller underskrift fra begge foreldrene ved vaksinasjon, derfor er det bra at det nå er tydeliggjort at denne praksisen er i tråd med lovverket, sier leder for Landsforeningen av helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo.

– Hva om en forelder ikke vil?

– I tilfeller der en forelder ikke ønsker vaksinasjon, bør helsepersonell vurdere å snakke med og informere denne forelderen før en vaksinerer barnet. Vi mener det viktigste er å beskytte barn og unge og befolkningen ellers mot alvorlige smittsomme sykdommer, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.