Foreldreliv

Sliter du med å skjønne Navs regelverk rundt foreldrepermisjon?

Her er rådene fra andre foreldre, jus-eksperten og Nav.

KOMPLEKS: Regelverket må sies å være kompleks, sier jus-professor Morten Kjelland ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo. Hans råd til vordende foreldre er: Skaff dere konkret og individuell informasjon fra Nav.
  • Kristine Grue Langset
Nyhetsbrev Vil du ha smarte foreldretips rett i innboksen?

Det kan være vanskelig nok å skjønne reglene rundt foreldrepermisjon til tross for at man har en såkalt «A4»-situasjon der begge foreldrene har opptjent rett til fødselspenger.

Nylig skrev vi om den nybakte faren Tor Martin Trædal og samboeren Kamilla som fikk seg en overraskelse et stykke uti svangerskapet: Siden ikke mor har opptjent rett til fødselspenger, mister også far fedrekvoten.

Det finnes løsninger i dagens foreldrepermisjonsregelverk som gjør det mulig for far å være hjemme med barnet i situasjoner hvor mor ikke har opptjent rett til fødselspenger, men de kan imidlertid ikke alltid være så lett å få øye på.

– Det tok litt tid å studere Navs regelverk. Det er ikke alltid man få gode, klar svar fra Nav når man spør, og det er ikke alt Nav opplyser om mulige løsninger på eget initiativ heller, men vi fant ut av det og hadde også veiledning per telefon, forteller Kine Therese Falch-Lillevold.

Hun og mannen Espen har tre barn og de har valgt å ta ut permisjon forskjellig hver gang.

– Ved det første barnet jobbet og studerte jeg, og hadde kun krav på engangsstønad. Jeg «sa fra meg min permisjon» til mannen min og han tok store deler av permisjonen, forteller Falch-Lillevold.

  • Fedre kan gå glipp av pappakvoten ved samlivsbrudd

Jus-professor: Loven inneholder flere vage ord

Professor dr. juris Morten Kjelland ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo mener regelverket må sies å være komplekst.

– Det skyldes dels at loven inneholder flere vage ord, som derfor må tolkes ut fra forskrifter, Nav-rundskriv, praksis fra Trygderetten og domstolene og EØS-direktiver. Mange av disse kildene er lite tilgjengelig for folk flest, sier han.

Konsekvensen kan da bli, mener han, at vordende foreldre har vanskelig med å sette seg inn i reglene om foreldrepenger – og dermed også forstå sin egen sak. Det gjelder både reglene om vilkårene for ytelsen og utmålingen av den.

– I tillegg kommer fristregler for eksempel om uttak av fedrekvote. Kompliserte regler kan være «prisen» man betaler når jussen både skal gi den enkelte valgmuligheter og fleksibilitet samtidig som rettsreglene skal sikre en likebehandling, legger han til.

STUDENT OG PERMISJON: Kine Therese Falch-Lillevold og mannen Espen har tre barn og de har valgt å ta ut permisjon forskjellig hver gang. Ved første barnet var moren student.

– Kvinner er redde for å gi fra seg «sitt permisjonsdomene»

Kine Therese Falch-Lillevolds datter ble født i mai 2007.

– Jeg fikk en erklæring fra studiestedet på at jeg tok permisjon fra studiet og en erklæring senere, i september, om at jeg var i gang igjen med dem, forteller hun.

I utgangspunktet mener Falch-Lillevold det er mye positivt ved å studere samtidig med å få barn.

– Det er nok lettest med første barnet, jeg er ikke sikker på om det hadde gått så lett med barn nummer to. Økonomisk er det ikke akkurat blomstrende, og jeg er enig at det bør gjøres noe med regelen om at far ikke har selvstendig opptjeningsrett. Men det finnes muligheter i systemet. Så kan det kanskje være vanskelig for menn å slå i bordet overfor arbeidsgiver med krav om uttak av noe mer enn kun fedrekvoten, men her må fedre stå opp for seg selv.

Hun tror også mange kvinner er redde for å gi fra seg «sitt permisjonsdomene».

– Det ligger mye fordommer og gammelt kjønnsmønster i det å skulle «gi fra seg noe». Gevinsten er at mannen min kjenner barna like godt som meg, kanskje bedre.

- Hun meldte seg opp ene og alene for at jeg kunne få ta permisjon

Roar Elias Georgsen var i samme situasjon.

- Jeg var den eneste av oss med opptjent rett til permisjon. Det var i forbindelse med at jeg undersøkte reglene rundt provisjonslønn, at jeg fant ut om mulighetene jeg hadde siden jeg ikke fikk fedrekvote, forteller han.

Barnets mor hadde tidligere studert, men sluttet.

- Hun meldte seg opp til studier ene og alene for at jeg kunne få ta permisjon, forteller Georgsen.

Oppstarten var i august, barnet ble født i slutten av april.

– Hun var ikke helt i form og moden for å begynne å studere så tidlig, men vi opplevde at det var strenge krav for å få fritak fra aktivitetskravet.(se fakta) Og ukene mine var jo begynt å løpe, det virket ikke mulig å ha noe gradert uttak av stønadsperioden, sier han.

Økonomisk var det ikke gunstig for den lille familien, men det positive for Georgsen var at han fikk masse tid med datteren.

- Jeg var hjemme med henne helt til hun ble rundt ett år, fra august til april, altså mye lenger enn fedre flest, sier han.

INDIVIDUELLE RÅD: Jus-professor Morten Kjellands råd til vordende foreldre er: Skaff dere konkret og individuell informasjon fra Nav.

Jus-professor Morten Kjelland sier at mangelfull veiledning fra Nav som resulterer i tap av foreldrepenger, kan medføre erstatningsansvar – avhengig av hva feilen skyldes.

– Hvilke tips har du til vordende foreldre som bakser med regelverket?

– Etter mitt syn er Nav-nettsidene blitt informative og relativt brukervennlige, og gir et startpunkt for vordende foreldre når de skal sette seg temaet foreldrepenger. I tillegg har forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt. Vordende foreldre kan derfor også ha rett til å få mer konkret og individuell informasjon fra saksbehandlere i Nav, sier han.

Nav opprettet for fem år siden en Facebook-tjeneste og en chat-tjeneste på foreldrepengeområdet for å kunne forklare et komplisert regelverk og gjøre det mer tilgjengelig for våre brukere.

- I begge disse tjenestene tilstreber vi derfor å gi brukeren informasjon om ulike løsninger så langt dette lar seg gjøre i en generell tjeneste, altså en tjeneste hvor vi ikke går inn i brukerens sak. Vi opplever daglig at våre generelle svar og innlegg på Facebook når mange og gjør brukerne oppmerksomme på løsninger de kanskje ikke kjente til eller trengte mer informasjon om, sier kontorsjef i Nav, Lene Lied.

Når en bruker tar kontakt med Nav på telefon, vil de i tillegg kunne gå inn i brukerens sak og gi mer konkret veiledning.

– I alle våre kanaler er målet vårt å svare brukeren på det han eller hun lurer på, men også gjøre brukeren oppmerksomhet på de muligheter som finnes. Vi beklager dersom noen ikke opplever våre svar som gode og klare, sier Lied.

Les mer om

  1. Svangerskap
  2. Foreldrepermisjon
  3. Barn og unge
  4. Likestilling