Foreldreliv

Jeg misliker barnets venn. Hva gjør jeg?

– Man kan diskret prøve å styre barnet unna enkelte venner.

ULIK PRAKSIS: – Hvis et annet barn er veldig utagerende og ikke har noen grenser, kan også ditt eget barn bli påvirket av det. Det kan fort havne mellom barken og veden fordi det opplever ulike regler i sitt eget hjem og vennens hjem, sier coach Siri Spillum.
  • Kathrine Humberset
    Journalist

Du er lite begeistret for en av vennene til barnet ditt. Det oppfører seg alt annet enn eksemplarisk og er både utagerende og aggressiv.

Du mener barnet har dårlig innflytelse på poden din, men hva gjør du?

Her er fem spørsmål og svar om hva man bør gjøre når man ikke liker barnets venner.

Eksperten: Siri Spillum.

Bakgrunn: Firebarnsmor, coach, foredragsholder og forfatter av bøkene «Bryt mønstre», «Tenn gnisten – lev bedre!» og «Elefanten i rommet».

Jobber som: Fasiliterer utviklingsprosesser i team og for enkeltpersoner.

1. Hva er de vanligste årsakene til at foreldre ikke liker barnets venner?

– Ofte handler det om egne fordommer - særlig mot andre foreldre. Som mor eller far tenker man gjerne på hva som passer inn i sin egen norm, ståsted og levemåte. Kommer vennene fra hjem med en helt annen praksis, er det noen som vil forsøke å styre barnet sitt unna dem, mener Spillum.

Les også

Barnet mitt er venneløst. Hva gjør jeg?

2. Hvor stor påvirkningskraft har venner på barn?

– Venner har veldig stor påvirkning. Barn lærer språk, fakter, adferd og hva som er greit og ikke greit av hverandre. De korrigerer også hverandre. Venner er dermed veldig viktig for hvordan barnet utvikler seg.

EKSPERT: Firebarnsmor, coach, foredragsholder og forfatter, Siri Spillum.

3. Hva gjør man dersom man ikke liker barnets venn?

Spillum poengterer at det er viktig å snakke med barnet om at alle er forskjellige. Barn har godt av å se at det ikke alle familier er like – det skader ingen.

– Forklar likevel hva som er lov og ikke lov hjemme hos dere. Sett tydelige grenser – både for ditt eget barn og for vennen eller vennene som er på besøk. Gi klar beskjed om reglene som gjelder, enten det er å ikke slå, vaske hendene før mat eller sitte rolig ved bordet når man spiser, sier hun.

Les også

Hvordan snakker jeg med barnet mitt om seksualitet?

4. Er det greit å velge venner for barnet sitt?

– Det er greit å legge til rette for at barna skal finne hverandre. Det kan være praktiske årsaker til at det er en fordel, som for eksempel at de deler skolevei eller at foreldrene er venner. Utover det er jeg skeptisk til å velge for barna. La dem få ta valg selv.

– Barnehagebarn hører nok sjelden på de voksnes mening om hvem som passer best som venn. De finner den de leker best med, uansett. Skolebarn kan påvirkes i større grad. Om det er etisk riktig å sette kjepper i hjulene for barns vennskap, får imidlertid være opp til den enkelte.

Les også

Hva gjør jeg når barnet mitt mobber andre barn?

5. Når kan man nekte barnet å være sammen med en venn?

– Hvis oppførselen til vedkommende er veldig vrang, kan man prøve å diskret styre barnet sitt unna. Man trenger jo ikke å invitere hjem unger som stjeler, ødelegger eller lyver, sier Spillum og fortsetter:

– Du kan gjerne prate litt med barnet ditt om den eller de vennene det gjelder, men pass på hva du sier. Unngå å si noe negativt eller fremstille dem som «underdogs». Snakk om at alle er forskjellige, men at hjemme hos dere er det visse regler som gjelder og som alle må forholde seg til.

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

Les mer om

  1. Familie
  2. Oppvekst
  3. Barnehage
  4. Fem spørsmål om