Å oppdra et barn som ikke mobber. Sterkere kontroll fra de voksnes side etterlyses.

Mobbing og utestenging er et problem som ikke kan løses på én arena.

På Psykoterapibiennalen 2023 var utenforskap tema. Blant foredragene fikk vi beretninger om selvopplevd mobbing som ga grunnlag for ettertanke. For mens vi lett kan tenke at tiltak for å bedre miljøet på skolen – som å få barna til å si hyggelige ting til hverandre – er det som skal til, var det her helt andre grep som her ble løftet frem: Det ble etterlyst sterkere kontroll fra de voksnes side.

Kanskje vi må erkjenne at barna ikke kan oppdra hverandre, og at toleranse og hensynsfullhet ikke kommer av seg selv når barn leker med andre barn?

Les hele saken med abonnement