Fersk søvnstudie fastslår: Stor forskjell mellom kvinner og menn

Trodde du at søvnmangel rammer både mor og far i småbarnsfasen? Tro om igjen.

FORSKJELL: Å få barn går utover mødrenes søvnmengde, men ikke fedrenes, viser ny, amerikansk undersøkelse.

Å få barn går utover mødrenes søvnmengde, men ikke fedrenes. Det viser en fersk amerikansk studie som har tatt for seg i underkant av 6000 personer under 45 år.

Ifølge undersøkelsen får 52 prosent av mødrene under syv timer søvn, mens det samme gjelder 38 prosent av kvinnene uten barn. Det var derimot ingen merkbar forskjell for mennene med og uten barn.

Ikke overraskende

Signe K. Dørheim er overlege i psykiatri ved Stavanger universitetssykehus. Hun har selv forsket på søvn under og etter svangerskap. Hun synes de nye funnene er interessante, men ikke særlig overraskende.

– Når det gjelder spedbarn, er det ikke overraskende at mødrene får mindre søvn enn fedrene. Da er det mor som må ta seg av amming og er hjemme i permisjon, mens far som regel skal på jobb. Det er med andre ord naturlig at det er mor som må være mest våken med barnet, sier Dørheim.

Hun utelukker heller ikke at kvinner sover lettere i barseltiden og er ekstra vare for lyder og barnegråt sammenlignet med menn.

NATURLIG: Det er ikke overraskende at mor sover dårligere enn menn i spedbarnstiden, mener psykiater Signe K. Dørheim.

De første rutinene blir til et varig mønster

Hun mener at rutinene man etablerer under barnets første leveår, ofte setter seg som et mønster for de kommende årene.

– I løpet av de første månedene blir mor gjerne så flink til å roe ned barnet at selv om far får sjansen senere kan man fort gi opp fordi det er mor som har pupp og kompetansen.

Kvinner sliter mest med søvn

Lege, forsker og somnologist ved Oslo Søvnsenter, Harald Hrubos-Strøm, mener funnene i den amerikanske undersøkelsen er lite overførbare til norske småbarnsforeldre. Han erfarer nemlig at både menn og kvinner oppsøker søvnhjelp etter å ha fått barn.

– Særlig er det personer som ikke får sove etter at barna har vekket dem som søker hjelp. Jeg har ikke inntrykk av at det er flere kvinner enn menn som har problemer med dette, men generelt sett vet vi at flere kvinner sliter med å få sove enn menn, sier han.

Søvnproblemer fortsetter etter småbarnsperioden

Hrubos-Strøm forteller at det slett ikke er uvanlig å få søvnplager, også etter at småbarnsfasen er over.

– De fleste har da et mindre underskudd på søvn, og det kan være normalt å ligge litt lenger før man får sove. For noen kan dette gi økt rom for tankeaktivering, sier søvnspesialisten.

Han forteller videre at de fleste tåler å sove dårlig i en begrenset periode med små barn. Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom. Dette gjelder både for personer som sliter med å sove og for personer som velger å sove lite.

HAR PROBLEMER I LANG TID: – Noen foreldre sliter med søvn, også etter småbarnsfasen er forbi, sier somnologist, Harald Hrubos-Strøm.

Senk kravene til deg selv

Som de fleste har erfart, fører lite søvn til at man blir både trøtt, sliten og irritabel. Mange sliter også med redusert konsentrasjonsevne på dagtid.

Psykiater Signe K. Dørheim, mener det er viktig at foreldre gir seg selv litt slakk etter netter med lite og dårlig søvn.

– Det er viktig ikke å ha for høye krav til seg selv i de første leveårene til barnet. Godta at du ikke er like effektiv som tidligere og tenk på det å ha småbarn som en fulltidsjobb. De som klarer å være litt fleksible og ta hver dag og natt som den kommer, vil få det lettere i småbarnsperioden, sier hun.

La barnet sove på eget rom

Dørheims studier viser at foreldre som har barn sovende på et annet rom, sover bedre. Det gjelder barn helt ned i to måneders-alderen.

– Hvis barnet sover på et annet rom, blir barnet mindre forstyrret av de voksnes lyder, enten det er snorking eller andre ting. Dessuten blir foreldrene mindre forstyrret av barnet. Et barn sover jo veldig urolig og kan lage en del lyder som kan vekke mor hvis hun sover lett. Avstanden kan derfor roe både barnet og foreldrene.

TA VARE PÅ DEG SELV: Husk på ditt eget søvnbehov, også etter at du får barn, råder søvnekspert, Signe K. Dørheim.

Stol på barnet og deg selv

Hun forteller at barn kan lage lyder i over en time før de våkner ordentlig, og at babyen vil si tydelig ifra når det har behov for mor eller far.

– Noen foreldre føler et så voldsomt ansvar og har vanskelig for å stole på at barnet sover og puster selv. De har en forestilling om at de må passe på ungen 24 timer i døgnet, men man må passe på å sove selv også. Stole på at barnet gir beskjed om det er nødvendig og at du hører barnet ditt når det trenger deg, råder Dørheim.

Ta igjen tapt søvn

Hun anbefaler alle trøtte mødre og fedre å hente seg inn igjen så fort det er mulig.

– Det er vist at småbarnsmødre sover dypere når de først sover. Når man har sovet for lite, tar kroppen det igjen ved at man sover mer effektivt.

Flere søvntips til småbarnsforeldre:

  • Fokuser på sanseopplevelser som gir en følelse av velbehag.
  • Finn mestringsmekanismer for å overvinne tretthet på dagtid slik som ti minutters lurer eller å gjespe eller å strekke seg når søvnigheten melder seg.
  • Ha en klut eller en T-skjorte med mors lukt på tilgjengelig. Den kan far bruke for å roe barnet. Spedbarn roer seg veldig med mors lukt.
  • avlastning: Be om barnefri og få partneren til å ta over en natt eller to i helgen. Legg deg et annet sted i huset slik at du får hentet deg inn.

Kilder: Harald Hrubos-Strøm, Signe K. Dørheim