Foreldreliv

Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren

Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning.

KAN FÅ LANGVARIGE KONSEKVENSER: Det kroniske stresset unge mobbeofre opplever, kan føre til fysiske plager i voksen alder.
 • Kathrine Humberset
  Journalist

Å oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår. Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.

– Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J. Tye, til tidsskriftet.

 • De beste rådene:
Les også

Hva gjør jeg når barnet mitt mobber andre barn?

Økt risiko for hjertesykdom og diabetes

Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder.

– Når en person blir utsatt for korte perioder med stress, vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse. Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret. Når dette skjer, kan fysiologiske prosesser bli negativt påvirket og bidra til utvikling av sykdommer, forklarer hun.

PLAGER: Barn som opplever mobbing kan ha større risiko for å få hjertesykdom og diabetes senere i livet, viser forskningen.
Les også

Mobbing dobler risikoen for depresjon

Ikke overrasket

Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Unicef Norge og forfatter bak flere bøker om mobbing. Hun er ikke overrasket over funnene i studien.

– De siste årene har det heldigvis fått økt oppmerksomhet at mobbing også kan føre til fysiske plager. Det er en enorm belastning å oppleve mobbing og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene, sier hun og legger til:

– Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing, har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt. I tillegg opplever mange lav selvtillit.

PÅKJENNING: Mobbing er en enorm belastning for ofrene og fører til en rekke psykiske og fysiske plager, sier fagansvarlig i Unicef, Kristin Oudmayer.
Les også

Syv tips til hva foreldre kan gjøre mot mobbing

Flere konsekvenser

Oudmayer bekrefter at mobbeofrene hun er i kontakt med, forteller om en rekke senvirkninger av det de har opplevd.

– De sliter med det samme som forskningen viser. I tillegg forteller mange om hvor vanskelig det er å stole på andre mennesker senere i livet, og beskriver mange dårlige og brutte relasjoner. Mange forteller også at det er vanskelig å se for seg en fremtid. En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

Les mer om

 1. Mobbing
 2. Stress
 3. Unicef
 4. Oppvekst
 5. Angst
 6. Rus
 7. Selvskading