Bør vi få et digitalt alternativ til fysisk skole? Tre forskere svarer.

Noen barn trivdes og gjorde det bedre faglig med digital undervisning da samfunnet stengte ned.

Mange barn har hatt mye hjemmeskole under pandemien. Bør det være mer digital skole i fremtiden?

Norske elever er tilbake i klasserommene. Men undersøkelser viser at mange barn og unge trivdes med digital hjemmeskole. Kan det bli aktuelt med en nasjonal, digital skole? Vi har spurt tre norske forskere om dette lenger ned i saken.

I Danmark har fremtidsforsker Anne Skare Nielsen stilt spørsmålene: «Bør Danmark ha en nasjonal, digital grunnskole? En skole som er designet til vår tid – på digitale premisser?» på Danmarks Radio P4 og P1 og på TV2 Godaften Danmark.

Les hele saken med abonnement