Noen navn klarer ikke foreldre la være å bruke selv om det er på topplistene. William kan være et slikt et.

Ble det mest populære guttenavnet andre år på rad. Dette er årsakene.

ROJAL SCHWUNG: Etter over 30 års klatring karret William seg opp på topp på den norske navnestatistikken i 2015. Navnet skjøt for alvor fart fra 2010/2011. Oppmerksomhet rundt britenes arveprins William kan ha virket inn. Han giftet seg med Kate Middelthon våren 2011.

– Slitt blir et navn før eller siden uansett, men William kan finne på å holde seg på toppen lenge, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.

Noen navn klarer simpelthen ikke foreldre la være å bruke, selv om det er på topplistene. William kan være et slikt et, mener han.

30 års klatring

William nådde norsk navnetopp i 2015 etter over 30 års klatring.

Forrige uke la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem navnestatistikk for 2016, den viste at «tittelforsvarer» William befestet sin stilling.

«Fra et bunnpunkt i 1980 har populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd», skrev SSB i sin pressemelding i forbindelse med at 2015-statistikken ble publisert året før.

NAVNET SKJEMMER INGEN: 15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.

Et stykke etter våre naboer

I skandinavisk sammenheng er det imidlertid på sin plass å si: velkommen etter.

Blant navneeksperter er det en kjensgjerning at svenskenes navnetrender ofte slår inn hos oss en del år senere.

Men svenskene igjen lar seg inspirere av USA og England.

I 1998 var William det 11. mest brukte navnet på nyfødte i Sverige. Til sammenligning lå det på en 54. plass i Norge samme år.

I årene etter har det klatret og klatret i Sverige. Den første topp-plasseringen kom i 2003. Siden har William tronet på topp fem ganger, senest i 2015.

Dansk navnestatistikk viser at også der har William vært populært flere år før her hjemme. Fra en 44. plass i 1998 har navnet klatret, periodevis i store byks. Fem år på rad, fra 2010 til 2015, har det ligget helt på topp.

I Norge gjorde William sen entré, og kom først inn på topp-ti-listen i 2009.

Grafen under viser Williams plasseringer (y-aksen) i navnestatistikkene fra 1998 til 2016 for Sverige, Danmark og Norge. Klikk på kulepunktene for å se plassering. Kilde: Statistiska centralbyrån, Danmarks Statistik, SSB.

Hat-trick neste år?

− Jeg ser fra statistikken at William begynte å ta fart i Norge fra 2010/2011. I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe. Er det tilfeldig at dette er samme år som britenes prins William gifter seg med Kate? I årene forut var det sikkert også en del medieomtale av ham og de to, sier Utne.

Ivar Utne

Han tror det er et navn som vil ligge høyt lenge.

– Jeg spår en hat-trick for William neste år.

Inntrykket deles av SSBs navnestatistiker Jørgen Ouren.

– Vi kan regne med å se William helt på topp eller i toppsjiktet i flere år fremover, sier han.

Derfor slår det an

Det er mange forklaringer på at William slår så godt an, mener Utne.

– Vi har nevnt assosiasjonen til kongelige. Men først og fremst har navnet en klang som er godt likt i vår tid: To vokaler inntil hverandre og velklingende konsonanter. I tillegg er det et trygt og tradisjonsrikt familienavn. Det er et oldefarnavn, og det er midt i blinken nå.

KURVEN: Slik har populariteten til William vært fra 1880 og frem til i dag.

– Men kan det ikke skje noe med populariteten nå som «alle» heter det?

– Både og, mener Ouren.

– Voldsom oppmerksomhet trigger bruk i deler av befolkningen, mens andre vil sky det som pesten. Men hvis noen heretter velger William fordi de tenker det er eksklusivt, har de virkelig sovet i timen. Særlig i år har det vært flere medieoppslag og da med koblinger til Skam-serien.

(I 2009 kom William inn på guttenes topp ti. Se vandringen frem til siste to års topp-plassering og andre navn som har vært populære siste åtte år. Kilde: SSB)

Større spredning

Foreldre i dag sprer seg på flere navn enn tidligere.

De færreste toppnavn siste tyve årene kan skilte med mer enn to prosents utbredelse i nyfødtbefolkningen for det aktuelle året. Til sammenligning fikk nær seks prosent av jentene navnet Anne på 1950-tallet.

På 1990-tallet lå toppnavnene i median på 2,4 og 2 prosent for gutter og jenter. Den neste tiårsperioden var andelene sunket til 1,85 og 1,9. De siste fem årene år er tilsvarende tall 1,7 og 1,4 prosent, ifølge SSB.

15 per tusen ble kalt William i 2015, 16 per tusen i 2016.

Jørgen Ouren.

Jeg håper det er min skyld at spredningen er blitt større, ler Ouren.

Han tror variasjonen kan ha med dels innvandring, dels oppmerksomhet rundt de mest populære navnene å gjøre.

Ouren var den i statistikkbyrået som begynte å systematisere og presentere navnelister over nyfødte på midten av 90-tallet.

Bakgrunnen var hans egen personlige navnehodepine da datteren ble født i 1989.

Les også

Derfor blander vi navnene på våre kjære

– Kona og jeg likte navnet Julie, men vi ville unngå at hun fikk et navn som var i ferd med å bli populært. Jeg satte meg på Menighetsfakultetet i Oslo og leste dåpsannonser i menighetsblader. I Ris menighet på Oslos vestkant fant jeg flere Julie, så da droppet vi det.

– Oslo vest sammen med Bærum/Asker har i perioder vært foregangssteder når det gjelder navnetrender. Antagelsen stemte, Julie ble siden veldig populært. Det klatret veldig fra 1990 og nådde sin hittil største topp i år 2000.