Foreldreliv

Eldre har mye høyere inntektsvekst enn unge

Eldre par uten barn har hatt en inntektsvekst på 21 prosent de siste fem årene. Småbarnsfamiliene hadde bare en inntektsvekst på 8 prosent i samme periode.

ELDRE PAR UTEN BARN: Det er gruppen eldre par uten barn som har hatt den desidert største inntektsveksten i Norge de siste fem årene.
  • Ntb

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Par uten barn, der eldste person er 65 år eller eldre, hadde en medianinntekt som var 21,1 prosent høyere i 2014, sammenlignet med hva tilsvarende husholdningstype hadde i 2009. — Det skyldes hovedsakelig at en del 62-67-åringer kombinerer jobb og pensjon. Da blir inntektsveksten høy i disse årene. Dette er mest vanlig blant menn, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand NTB.

21,1 prosent var en nesten dobbelt så sterk inntektsvekst som den generelle veksten i denne perioden, som var 10,8 prosent.

Forbrukerøkonom i Storebrand, Kristina Picard.

Denne engasjerte mange av leserne:

Les også

Kjenner du på avsmaken etter gaveutpakkingen julaften?

— Urovekkende at ulikheten øker

Gruppene med svakest realvekst i husholdningsinntektene de siste fem årene er unge aleneboende og unge par uten barn, samt småbarnsfamilier og enslige forsørgere.

— Det er urovekkende at ulikheten øker og at den svakeste inntektsgruppen sakker akterut. I de siste ti årene har andelen personer med innvandrerbakgrunn i laveste inntektsklasse fordoblet seg, sier Picard.

Alle disse gruppene hadde en økning i inntektene mellom 2009 og 2014 som var lavere enn den generelle inntektsveksten i samfunnet.

(©NTB)

Mer om besteforeldregenerasjonen:

Les også

  1. «Eldre må overskride kretsingen om seg og sitt. Da får de større betydning enn de aner»

  2. Besteforeldre gir stadig mer: Så mye kommer vi til å bruke på julehandelen i år

  3. «Send ditt barn på en aktiv ferie, og få et barnebarn innen ni måneder»

  4. Økende trend å skrive om eget liv eller andres

Og en god artikkel om hvordan man kan løse utfordringene når man blir skilt:

Les mer om

  1. Økonomi