Vold i barndommen påvirker den fysiske helsen senere i livet. Særlig ett funn overrasket forskeren.

– Symptomene dekker hele kroppen, forteller Janne Rueness ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Alle former for vold i barndommen kan sette fysiske spor senere i livet, viser ny forskning.

– Min avhandling bekrefter langt på vei en sammenheng mellom det å ha vært utsatt for vold i barndommen og det å ha fysiske helseplager senere i livet, som ungdom og ung voksen.

Janne Rueness ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress snakker om doktorgradsavhandlingen hun nylig forsvarte ved Universitetet i Oslo. I tre år har hun studert hvordan en voldelig oppvekst kan sette fysiske spor i kroppen senere i livet (se faktaboks).

Les hele saken med abonnement