Valg 2017: Dette er partienes familiepolitikk

Her kan du lese de ni største partienes svar på 15 sentrale spørsmål om barn, familie og oppvekst.

VALG: Er du forvirret foran årets stortingsvalg? Da kan kanskje denne oversikten være til nytte.

Har de politiske partienes syn på fødetilbud, barnehageplasser, barnetrygd og foreldrepermisjon noe å si for hvem du vil stemme på? I så fall kan denne oversikten hjelpe deg.

Her er de 15 spørsmålene vil stilte de politiske partiene:

 1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?
 2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?
 3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?
 4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?
 5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?
 6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?
 7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?
 8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?
 9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?
 10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?
 11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?
 12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?
 13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?
 14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon: Hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?
 15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?
12-åring var jordmor da lillebroren ble født | Fødsel | Babyverden.noDisse navnene burde vært mer populære nå | Navn | Babyverden.no

Svarene viser at de ulike partiene er enige om enkelte saker, mens avstanden er stor i andre. Arbeiderpartiet ønsker for eksempel å gjeninnføre 14 uker fedrekvote, noe også Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er enige i.

Flere av partiene ønsker å åpne for eggdonasjon, mens det ser ut til å være enighet om ikke å tillate surrogati.

Les alle svarene ved å klikke på boksene under. Svarene er uredigert.

Les også disse sakene fra Babyverden:

Fødselspermisjon og foreldrepenger – hva har dere krav på? | Gravid | Babyverden.no11 ting som skjer i kroppen din etter fødselen | Baby | Babyverden.noHva kan du spise når du ammer? | Baby | Babyverden.no

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.