Lege og hjerneforsker: Bekymret for konsekvensene av at barn leker mindre

Vi har tatt fra barna tid og rom for lek, mener fagekspertene. Det setter de i sammenheng med at flere barn og unge sliter psykisk.

Den frie leken blir stadig mer sjelden. Har vi organisert bort barnas fritid?

– Det er et symptom i tiden at flere barn og unge opplever psykiske helseproblemer. Som lege i barnepsykiatrien ser jeg at man ikke klarer å gi et tilbud til alle som ønsker hjelp. Det at så mange unge nå får medisiner for psykiske vansker, er et tegn på mistrivsel og et reelt problem, sier lege Charlotte Lunde.

Hun og Per Brodal, professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo, har i bokform levert det de kaller en bekymringsmelding:

Les hele saken med abonnement