Nå åpner ekspertene for at barn kan sitte i forsetet

Men vær obs på disse forbeholdene.

ENDRING: Tidligere ble foreldre frarådet å ha barna i forsetet. Nå snur ekspertene, men med visse forbehold.

Forsetet i nyere biler er friskmeldt for barn.

– Hvis du har en nyere bil og airbagen er avslått, kan barnet sitte sikret i barnestol i forsetet, sier seniorrådgiver Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Årsaken er at det har vært mer fokus hos bilprodusentene på å forbedre sikkerheten i forsetet den siste tiden.

– Nyere biler er utviklet slik at de ivaretar passasjeren foran på en bedre måte ved en kollisjon nå, sier Knutli.

Det anbefales å kontakte bilforhandler hvis man er usikker på hvordan det er i egen bil.

Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr (barnestol) som er riktig i forhold til barnets vekt (og høyde).

Koble ut airbagen

Overlege Tor Einar Calisch på Barne- og nyfødtintensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål er enig med Knutli. Calisch regnes som en av de fremste på bilsikring av barn i Norge.

BARN FORAN: – Hvis du har en nyere bil og airbagen er avslått, kan barnet sitte sikret i barnestol i forsetet, sier seniorrådgiver Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Det viktigste kriteriet for å kunne ha barn i bilstol i forsetet, er at airbagen er koblet ut.

– Det er et livsviktig kriterium, sier han.

Calisch poengterer at baksetet heller ikke alltid er trygt.

Bagasje må være godt sikret også i bagasjerommet. Dette er særlig viktig for baksetepassasjerene. Dagens moderne bakseterygger er ofte delt i både to og tre, og tåler ikke tung, løs bagasje fra bagasjerommet. De vil kunne knekke, og bagasje kan trenge inn over baksetepassasjerene, sier han.

Gjennomgikk forskning på nytt

Det har skjedd mye på bilfronten siden professor Inggard Lereim, mannen bak loven om trafikksikkerhet for barn, for rundt 30 år siden strammet inn regelverket og hevdet at barn ikke hadde noe å gjøre i forsetet på bilen.

Lereim, som er professor innen både kirurgi og ortopedi, mener fortsatt at alt tyder på at baksetet er sikrest.

– Som lege har jeg behandlet et meget stort antall pasienter som er skadet i trafikkulykker gjennom årene, men det viktigste jeg har gjort var å få på plass den loven. Før var det mange og store skader på barn etter ulykker i bil, sier han.

Professor Inggard Lereims doktorgrad omhandlet trafikkmedisin. Han har i tiår gjort seg bemerket for sin innsats for å forebygge personskader ved sikring av personer i bil.

Selv om han er enig i at barn nå trygt kan sitte i forsetet i nyere biler, synes han at foreldre bør sikre barna i baksetet – hvis de kan.

– Jeg har på nytt gjennomgått informasjonen om både kliniske forskningsmessige resultater fra flere europeiske land. Alle peker på at baksetet som regel er tryggest, også for barn, sier Lereim.

Han sier at det først og fremst er ved kraftige frontkollisjoner, gjerne med faste elementer som trær og bergvegg, at baksetet er tryggest.

Hvor er det tryggest

Er forsetet like trygt som baksetet? Spørsmålet viser seg å ikke være så enkelt å svare på, for det avhenger av flere faktorer: Hvor gammel bilen er, hvor stor bilen er, og typen kollisjon man skal sikre seg mot.

– I utgangspunktet er forsetet like trygt som baksetet i nyere biler. Men i midten bak er man selvfølgelig lengst unna alle inntrengninger. Men det er jo vanskelig å vite hva slags ulykke man får, sier Knutli.

Les også

Hetebølgen fortsetter, men hvor mye tåler de minste?

Lereim forteller at norsk ulykkesforskning viser at midt i baksetet er 40 prosent sikrere enn på sidene.

– Men er det flere enn ett barn i bilen, må jo noen sitte på de andre plassene også, sier han.

BAKSETE TRYGT? – Bagasje må være godt sikret også i bagasjerommet. Dette er særlig viktig for baksetepassasjerene. Bagasje kan trenge inn over baksetepassasjerene, sier overlege Tor Einar Calisch.

Se an alder

Alder kan også spille en rolle.

– Større barn tåler selvfølgelig mer i et sammenstøt, men det er ikke noen garanti. Det man vet sikkert er at man er bedre rustet så lenge man er riktig sikret i bil, sier Knutli.

Det kan være praktisk å ha barnet nært seg i forsetet når man er alene med barnet i bilen.

– Med små barn kan det være lettere å holde kontakt med dem når de er urolige hvis de sitter i forsetet. Men på den andre siden kan man jo også bli uoppmerksom av å ha barnet så nært, sier Knutli.

Foreldre slurver

Lereim og Knutli er enige om at foreldre oftere slurver med bilsikkerheten når babyen vokser ut av babybilstolen.

– Ja, det er litt varierende. Mange er flinkere med de minste. Frem til barna er fire og kan snus og settes i beltestol, er monteringssvikt den vanligste årsaken til skader. Opp mot 15 prosent fester bilstolene feil i bilen, sier Lereim.

Han sier at foreldre trygt kan snu barn over fire år uten dårlig samvittighet så lenge barnet festes forskriftsmessig i beltestol. Men selv om beltestoler ofte er enklere å montere, er det også her flere mulige feilskjær.

– Mange fester hodestøtten på beltestolen for lavt. Støtten skal være så høyt oppe at den er godt over midten på barnets hode. Årsaken er at kroppen til barnet løfter seg ved en kollisjon bakfra, og da skal hodestøtten ta imot. Er hodestøtten festet for lavt, vil barnets hode kunne velte over kanten, forklarer han.

Han påpeker at det samme gjelder hodestøtten for voksne. Den skal være justert høyt nok for å ta imot ved en kollisjon.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.