Ny forskning: Barn og unge som sliter med å håndtere følelser, er mer utsatt for psykiske plager senere i livet

Utfordringer med å takle egne følelser tidlig i livet gir større risiko for å utvikle angst, depresjon og sinneproblemer.

Barn og unge med god evne til følelsesregulering, har færre symptomer på psykiske lidelser.

Barn og ungdom utsatt for vold eller overgrep fra en omsorgsgiver, har betydelig risiko for å utvikle ulike psykiske lidelser senere i livet. Det forteller en rekke studier. Nå viser også ny, norsk forskning at evnen til å regulere egne følelser påvirker denne risikoen.

Dersom en har vansker med følelsesregulering, er det altså større fare for at erfaringer med vold eller overgrep fører til psykiske vansker.

Les hele saken med abonnement