Foreldreliv

Noen pepperkaker inneholder 21 ganger mer av helsefarlig stoff enn andre

TESTET 15 PEPPERKAKER: — Ingen av pepperkakene vi testet ligger over de veiledende verdiene satt av EU, og det er positivt å se at verdiene ikke er så høye som antatt. Men, det er veldig store variasjoner, sier fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

Forbrukerrådet har testet 15 ulike typer pepperkaker for innhold av akrylamid.

  • Kristine Grue Langset

Hvor ofte og hvor mange industribakte pepperkaker putter du i deg i adventstiden?

Alle pepperkaker Forbrukerrådet har testet inneholder noe akrylamid, et helseskadelig stoff som dannes når karbohydratrike matvarer varmebehandles, slik som ved fritering, steking eller baking.

Men mengden varierer stort, viser undersøkelsen.

Stoffet kan skade nervesystemet, og regnes som sannsynlig kreftfremkallende for mennesker, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding torsdag.

Les også

Disse deodorantene bør du styre unna

Fra 38 til 810 mikrogram pr. kilo

EUs veiledende verdi for akrylamid ligger på 1000 mikrogram pr. kilo, og ingen av de testede pepperkakene lå over denne grensen.

Men noen av dem lå langt nærmere enn andre. Resultatene varierte fra 38 mikrogram pr. kilo, helt opp til 810.

Les mer om akrylamid her

– Matvareindustrien har et ansvar for å senke innholdet av akrylamid i sine produkter. Det betyr at de skal gjøre alt de kan for å redusere innholdet så mye som praktisk mulig. Funnene her tyder på at det slettes ikke er alle som prøver hardt nok. Den typen kaker som inneholder mest, inneholder 21 ganger mer akrylamid enn den typen som inneholder minst, sier fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

  • – Jeg ville kvittet meg med nesten samtlige leker på dette bildet. Derfor mener gifteksperten at disse lekene er fy-fy

Orkla: Viktig å ikke se seg blind på én enkelt test

Sætre og Orkla befinner seg på toppen av listen (se lenger ned i saken) og produserer pepperkaker med høyest innhold av akrylamid, ifølge Forbrukerrådets undersøkelse.

– Orkla har i mange år arbeidet meget systematisk med mattrygghet og å få akrylamidinnholdet ned i våre produkter, sier Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør i Orkla i en kommentar til oss.

– Vårt andre produkt i testen, Sætres Beste Pepperkaker, er laget på samme fabrikk med omtrent de samme råvarene, er nesten testvinner på lavt akrylamidinnhold. Det viser at det er store naturlige variasjoner og betydningen av ikke å se seg blind på én enkelt test. Naturlige variasjoner av aminosyrer i hvetemel og stekemåten er hovedforklaringen til at akrylamidinnhold varierer. Målemetodene som brukes for å påvise akrylamid kan dessuten være upresise og påvirker testresultatene, legger han til.

Baxt og Berthas Bertil Pepperkaker rangerer nest øverst.

– Baxt og Berthas Bakerier synes undersøkelsen har gjort meget interessante funn selv om verdiene er innenfor regelverket. Vi vil for neste års sortiment derfor gjennomgå hele bakeprosessen til våre pepperkaker. Bruken av hornsalt kan være en mulig årsak og vi vil derfor også se på bruk av andre hevemidler som erstatning, dersom dette vil ha en positiv effekt på innholdet av akrylamid, sier markedssjef i Baxt, Magnus Egge.

Mattilsynet: Vil ikke advare noen mot å spise pepperkaker

Mattilsynet ønsker også undersøkelsen velkommen.

– Den setter søkelyset på noe Mattilsynet lenge har vært opptatt av. Nivåene varierer mye, men er gjennomgående som forventet for denne typen produkter, sier seniorrådgiver Anders Tharaldsen i Mattilsynet.

– Vi vil ikke advare noen mot å spise pepperkaker, fordi det er sesongvare som først og fremst spises i forbindelse med julehøytiden. Kakene har heller ikke spesielt høye nivåer av akrylamid sammenlignet med andre matvarer, legger Tharaldsen til.

I 2014 gjennomførte Mattilsynet en analyse av akrylamidinnholdet i 171 matvarer, men pepperkaker var ikke blant disse.

Undersøkelsen avdekket at flere matvarer fortsatt har høye nivåer av akrylamid. Spesielt gjelder dette ferdigstekt pommes frites, enkelte chipsprodukter og knekkebrød.

I etterkant av undersøkelsen fulgte Mattilsynet opp produsentene som hadde produkter med et høyt akrylamidinnhold. Produsentene av pepperkaker må på samme måte som de andre bruke tilgjengelige metoder og teknologi for å redusere nivåene av akrylamid til et så lavt nivå som mulig.

Nytt regelverk i EU

EU jobber for tiden med et nytt regelverk, som skal sikre lavere akrylamidinnhold i maten.

-Arbeidet med det nye regelverket i EU har tatt tid, men kommer på plass i 2017. Det kommer også til å gjelde i Norge, og gir oss et bedre verktøy til å redusere mengden akrylamid vi får i oss gjennom maten, sier Anders Tharaldsen i Mattilsynet.

Hornsalt betydning for resultatet

Bruken av hornsalt som hevingsmiddel er kjent for å øke innholdet av akrylamid. De pepperkaketypene som kom dårligst ut av testen er bakt med nettopp hornsalt.

Les hele rapporten her.

Listen er en rangering fra høyest til lavest når det gjelder innhold av akrylamid, (µg/kg) betyr mikrogram pr. kilo.

15 PEPPERKAKER: EUs veiledende verdi for akrylamid ligger på 1000 mikrogram per kilo, og ingen av de testede pepperkakene lå over denne grensen. Listen over viser en rangering fra høyest til lavest når det gjelder innhold av akrylamid, (µg/kg) betyr mikrogram per kilo.

Foreldre

Nyhetsbrev Få smarte tips fra eksperter og gode forslag til løsninger på store og små utfordringer du møter i livet som forelder. Rett i innboksen.

Les mer om

  1. Handel
  2. Forbrukerrådet
  3. Jul
  4. Helse