Foreldreliv

Barneombudet: – Mange skoler har en slett oppfølging i mobbesaker

Barneombudet mener det økende antallet politianmeldte mobbesaker i skolen er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar det ansvaret de har.

Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener mange skoler ikke tar godt nok tak i mobbesaker. Hun beskriver skoleledere som driver med mye bagatellisering og som har liten vilje til å ta ansvar
  • Kathrine Humberset
    Journalist
  • Hanne Mellingsæter

Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, er godt kjent med mobbesaken på Østlandet som Aftenposten omtalte tirsdag. Hun kan ikke kommentere saken så lenge den er under politietterforskning, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

Hun forteller at Barneombudet erfarer at stadig flere velger å gå til anmeldelse i mobbesaker. Hun har stor forståelse for at foreldre henvender seg til politiet.

– Vi synes veldig mange skoler har en slett oppfølging i disse sakene og vi ser at det er påfallende mye bagatellisering – også etter at mobbingen er kjent. Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker. Vi ser også at det er kjempevanskelig bare det å få en unnskyldning fra skolen for manglende oppfølging.

Anmelder også enkeltansatte

Olsen forteller videre at å anmelde rektor eller ansatte ved skolen – i stedet for kommunen som skoleeier – er en økende trend, selv om det sitter langt inne hos foreldrene å anmelde enkeltpersoner.

– Vi tenker det er viktig å plassere ansvar hos rektor dersom rektor visste eller burde vite om mobbingen og ikke har satt inn tiltak. Vi ser at det også skjer i saker der rektor har fattet vedtak med tiltak, men ikke har klart å håndheve eller følge opp disse.

Les også

Eksperter: – Stille barn trenger hjelp på lik linje med utagerende barn

Barneombudet opplever at flere foreldre ser seg nødt til å gå til politiet med mobbesaker.

Viser fortvilelsen

Olsen mener politianmeldelsene viser fortvilelsene foreldre opplever og et totalt fravær av å bli møtt på en god måte fra skolene.

– Det er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar det ansvaret de har. Jeg tror også dette viser det utrolig store skadepotensialet krenkelser i skoletiden har. Skolen er en arena hvor barna er pliktig å være til stede og hvor de har rett til å føle seg trygg, sier barneombudet.

Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener mange skoler ikke tar godt nok tak i mobbesaker. Hun beskriver skoleledere som driver med mye bagatellisering og som har liten vilje til å ta ansvar

– Tror du årsaken til økningen er at foreldre er mer bevisst på sine rettigheter, eller er det fordi det blir flere og flere alvorlige mobbesaker?

– De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen. Det er flere og flere av disse som er graverende, hvor barn utsettes for handlinger som åpenbart er i strid med straffebestemmelsene, sier hun og fortsetter:

– Det virker som det er alvorlighetsgraden i sakene, tidsomfanget og konsekvensene mobbingen har på barnet, som forklarer hvorfor man går til politianmeldelse.

Les også

Hva gjør jeg når barnet mitt mobber andre barn?

Ønsker å løse saken på lavt nivå

Olsen understreker at hun ennå ikke har møtt familier som har startet med å gå til politiet.

– Så vidt vi kan se, er det først når barnet blir alvorlig skadelidende av det som har skjedd – samtidig som man ikke ser en forbedring av situasjonen, at det foreligger anmeldelser. Vi oppfatter ikke foreldre som på noen måte krigerske – tvert imot er de utrolig tillitsfulle til at skolen skal finne en løsning.

Les også

Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren

– Slutt å vær tålmodig

Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, uttalte tirsdag at det er en fallitterklæring for skolene at mobbesaker havner hos politiet. Han mener en «vente og se-holdning» i lang tid har preget en del skoler, men sier at den nye «aktivitetsplikten» ikke lenger gir skolen anledning til å bagatellisere eventuelle problemer.

Barneombudet har en klar oppfordring til foreldre som føler seg hjelpeløse på grunn av mobbing:

– Krev umiddelbare tiltak, benytt klageadgangen til fylkesmannen og krev hurtighet. Be fylkesmannen sette inn midlertidige tiltak i påvente av at saker utredes. Jeg synes foreldre skal slutte å være tålmodige på vegne av sine barn.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

Les mer om

  1. Mobbing
  2. Lørenskog
  3. Trend
  4. Oppvekst
  5. Skole og utdanning
  6. Henrik Asheim