Mannelegenes gravid-protest

Mannlige leger med Twitter-aksjon for å støtte sine gravide kollegaer.

PROTEST. Yngre, mannlige leger tyr til Twitter for å protestere mot en fersk dom som slår fast at høygravide leger ikke har automatisk rett på fritak fra vaktordningen. På Twitter legger de ut falske «gravidbilder», under emnetaggen #velkommenpåvakt. Christopher Kvistad, styremedlem i Yngre Legers Forening og forsker på behandling av hjerteinfarkt på Haukeland sykehus i Bergen.

Flere yngre leger tyr nå til Twitter for å protestere mot arbeidsgiverforeningen Spekter, og det de mener er dårlig behandling av høygravide leger.

Det var Dagens Medisin som omtalte aksjonen først. Under hashtagen #velkommenpåvakt, legger mannlige leger ut bilder av seg selv med puter under skjorten for å illustrere hvordan det er å gå vakt når man er høygravid.

Initiativtaker er Christopher Kvistad fra nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Fersk dom

Bakgrunnen for Twitter-aksjonen er en ny dom i arbeidsretten. Her blir det slått fast at høygravide leger ikke har automatisk rett på å kunne ta fri fra vaktene.

Nå er dommen gjenstand for konflikt mellom legene og direktøren i Spekter, Anne-Kari Bratten.

— Det har vært en praksis de siste årene, som egentlig har vært over hele landet, at legene får velge om de vil gå vakt eller ikke i siste trimester. Dette er blitt oppfattet som en veldig bra ordning, sier Kvistad til BT.

Han sier Spekter valgte å forfølge en av sakene hvor det har oppstått konflikt rundt denne ordningen til arbeidsretten.— Der fikk de medhold i at denne overenskomsten som har vært til nå ikke kan tolkes som en fast avtale. Dette har vært en god og lang praksis som Spekter nå har valgt å bryte.

Twitter sliter med synkende brukerengasjement:

Sårbare leger

Kvistad sier de har startet Twitter-stuntet i solidaritet for sine kvinnelige, gravide kollegaer.

— Men det vil vel fremdeles være mulig for gravide leger å søke om fritak for vaktordningen? Det er vel bare slått fast at de ikke automatisk har rett til det?

— Dette er en veldig vanskelig sak for de legene som befinner seg i en sårbar situasjon. Spesielt når det gjelder yngre, gravide leger. I dette yrket har vi en stor andel kortvarige vikariater og stillinger. De som er i slike stillinger vil ikke stikke seg ut negativt på noen måte. De vil ikke be sjefen om slike ting. Nettopp derfor fungerte denne ordningen så bra, siden fritaket var automatisert, sier Kvistad, som også sitter i styret til Yngre legers forening (Ylf).

Sjekk denne frekke kampanjen for å få danskene til å kjøpe Sydentur OG lage barn:

— Misforståelse

Til Dagens Medisin sier leder av arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, at det er vanskelig å forstå kampanjen til de yngre legene.

– Denne dommen fører ikke til noen endring i rettstilstanden. Det er ikke sendt ut noe fra Spekter om at man nå skal piske de gravide tilbake på jobb. Gravide som trenger det skal fortsatt få tilrettelagt arbeidet, sier Bratten til Dagens Medisin.Videre påpeker hun at hun er svært kritisk til måten legene opptrer på sosiale medier.

– Bildene på Twitter vitner om at de har misforstått dommen. Jeg synes ikke man skal skremme folk fra å bli gravide ved å legge ut slike bilder på Twitter. Det er bedre å veilede medlemmene om rettighetene de har, sier Bratten.

— Har truffet en nerve

Overfor BT sier Kvistad at han ikke er overrasket over reaksjonen til Bratten.

— Jeg tror dette har truffet en nerve. De har en arrogant holdning når de beskriver hvordan situasjonen er. Det finnes en forhistorie her, hvor mange gravide leger har blitt diskriminert på arbeidsplassen sin. Det handler om gravide leger som ikke har fått forlenget vikariatene sine. Derfor blir dette ekstra provoserende når Spekter legger seg på en slik linje.

Han vil ikke beklage fremgangsmåten til de yngre legene, som har tydd til sosiale medier for å protestere mot arbeidsgiverforeningen.

- Problemet her er at man har en helt forskjellig virkelighetsoppfatning. Jeg går selv vakter, det gjør ikke Bratten, og jeg vet hvordan det er. Derfor har jeg blant annet invitert henne med på vaktene våre, sier Kvistad.

Lite ting tyder på at Bratten blir med Kvistad på vakten hans med det første. Til Dagens Medisin sier hun følgende:

— Jeg er veldig godt kjent med hvordan det er på vakter i norske sykehus. Hvis man med dette skal gjøre et poeng av at høygravide leger løper i gangene, må de gravide heller gå til sjefene å be om tilrettelegging. Hvis de mot formodning møter på en sjef som ikke vil tilrettelegge, så kan de personlig ringe til meg og så skal jeg ordne opp i det.

Opptatt av rettigheter rundt svangerskap og permisjon? Da anbefaler vi disse sakene:

Og se disse nydelige bildene!

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.

Eier du allerede bolig, og har boliglån? Her kan du sjekke hvor god rente du egentlig har, sammenlignet med naboene dine