Fedre tar kortere foreldrepermisjon

Etter flere år med vekst falt utbetalingene av foreldrepenger til menn i 2015. Forklaringen er at fedre tar kortere foreldrepermisjon enn før, og at kvinnene tar ut flere permisjonsdager.

FÆRRE UKER: Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager med foreldrepermisjon i 2015, to dager færre enn året før.

Når menn får mindre foreldrepenger sammenlignet med kvinner, skyldes dette at fedrene tar ut noe kortere foreldrepermisjon enn tidligere.

Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager foreldrepermisjon i 2015, mot 49 dager i 2014. Kvinner tok i gjennomsnitt ut 118 dager i 2015, noe som var fem dager mer enn året før.

Færre med foreldrepenger

De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem tirsdag.

Antall mottakere av foreldrepenger har gått ned 1,2 prosent, til 143.000 i 2015. For menn er nedgangen på 1,7 prosent, mens antall kvinnelige mottakere er redusert med 0,8 prosent.

Størst utbetalinger per barn i Oslo

Økte utbetalinger av foreldrepenger ved fødsel og kontantstøtte bidro til en realvekst på én prosent fra 2014 til 2015. Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41.300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke.

Andre fylker som ligger over landsgjennomsnittet, er Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Aller nederst er Hedmark med 29.300 kroner per barn, fulgt av Oppland, Telemark og Nord-Trøndelag hvor gjennomsnittlige utbetalinger per barn ligger i overkant av 30.000 kroner.

Er foreldrepermisjon aktuelt for deg for tiden? Her er flere interessante artikler: