Her bor noen av Norges dårligste betalere

I én del av landet vokser betalingsanmerkningene fortere enn før. Sjekk ditt fylke her.

Østfold er et av fylkene med høyest andel betalingsanmerkninger i landet. Men det var sterk vekst også på vestlandet i 2017. Dette bildet er fra Fredrikstad.

Ved utgangen av 2017 hadde 269.700 nordmenn betalingsanmerkning – en økning på 4,7 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2016.

Det viser ferske tall fra Lindorff og Experian.

Totalt har i overkant av hver 18. nordmann betalingsanmerkning, og veksten er størst i oljefylkene.

Les også

Kristin Eilertsen oppdaget ikke inkassokravet fra legekontoret før det ble trukket fra lønnsslippen: – Jeg ante ikke at jeg skyldte noe

Finnmark og Østfold er verst

Det er Finnmark og Østfold som har høyest andel innbyggere med betalingsanmerkninger. Her har henholdsvis 7,6 og 7,3 prosent av innbyggerne over 18 år betalingsanmerkninger.

Sogn og Fjordane kommer best ut med 3,4 prosent. Snittet på landsbasis er 5,8 prosent.

Ifølge Stig Eikemo, direktør for kommunikasjon og marked i Lindorff, henger bildet i stor grad sammen med lav arbeidsdeltagelse.

– I små og oversiktlige kommuner med godt fungerende arbeidsmarked ser vi at færre får betalingsproblemer, sier Eikemo.

Oljefylkene sliter mer

Samtidig har veksten i betalingsanmerkninger fra 2016 vært størst på vestlandet – spesielt i Rogaland og Møre og Romsdal.

Stig Inge Eikemo i Lindorff ser med bekymring på utviklingen i inkasso- og kredittkortgjelden, som viser at enkelte skylder stadig mer penger.

Eikemo sier veksten vitner om et etterslep fra oljeprisnedturen som begynte i 2014.

– Mange av dem som mistet jobben i disse fylkene har nok vært vant med en livsstil basert på en høy inntekt, og har fått problemer med betalingen når de mistet inntekten, sier han.

Noen kommuner skiller seg ut

De geografiske forskjellene synes også på kommunenivå.

Gamvik kommune i Finnmark troner i toppen av listen over de dårligste betalerne, mens Hornindal kommune i Sogn og Fjordane har færrest dårlige betalere.

– Vi ser at enkeltkommuner har mange innbyggere med betalingsanmerkning, sier administrerende direktør i Lindorff, Siv Hellegjerde Martinsen.

Les også

Disse fem forbrukslånene mener bankene er fornuftige. Bare ett godkjennes av ekspertene.

Også her er det sammenheng mellom arbeidsdeltagelse, andel uføre og betalingsanmerkninger.

– Det er samtidig viktig å huske at det er ofte kommuner med få innbyggere der virkningen av én person til som får anmerkning synes bedre i statistikken enn i større kommuner, ifølge Hellegjerde Martinsen.

Det forklarer blant annet hvorfor ingen av de mer folkerike kommunene i Østfold ligger på topp-ti-listen over de dårligste betalerne.

Les også

Oslo har de dyreste studentboligene. Sjekk hvor du finner de billigste.

Skyldnere skylder mer

Lindorffs analyse viser at inkassogjelden har vokst med over 40 prosent de siste tre årene.

I tillegg har kredittkortgjelden økt med 50 prosent de to siste årene.

– Dette henger nok delvis sammen med at en del av dem som har fått betalingsproblemer i oljefylkene, har hatt større tilgang på kreditt, sier Eikemo i Lindorff.

Antall kredittkortsaker økte med i overkant av 30 prosent det siste året.
Forbrukerøkonom Elin Reitan mener gjeldsutviklingen gir grunn til bekymring.

Samtidig er antallet personer med inkassosak relativt stabilt. Det betyr at de som allerede skylder penger har fått større gjeld.

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea mener utviklingen er svært bekymringsverdig.

– Det at vi lenge har hatt lav rente burde egentlig tilsi at vi har et større overskudd i lommeboken. Det er god grunn til å tro at mange også har lagt til seg et høyere forbruk når renten har vært lav. Det kan bli adskillig vanskeligere for mange å legge om forbruket hvis renten nå går opp igjen, sier Reitan.

Flere anmerkninger blant eldre

Over hele landet øker betalingsanmerkningene raskest blant de eldre.

– Hovedgrunnen er at eldre i dag er mer kredittaktive enn tidligere. Pensjonistene er yngre og friskere, noe som gjør at flere bruker mer og sparer mindre enn før, sier Eikemo.

Han sier flere dessuten går inn i pensjonisttilværelsen med betalingsanmerkninger.

– Som pensjonist kan du ikke vente deg høyere inntekt i fremtiden, og da blir det naturligvis vanskeligere å løse betalingsproblemene.

Samtidig ser Lindorff grunn til bekymring også for de yngre. Norges Bank varslet før jul at renten skal heves. I kombinasjon med statiske eller fallende boligpriser, innskrenkes muligheten for å refinansiere bolig og dermed kvitte seg med annen gjeld.

– Vi mistenker også at noe av økningen i kredittkortgjelden kan skyldes at flere unge bruker dette til å dekke egenkapitalen for å komme inn på boligmarkedet, sier Eikemo.