Unge kvinner snuser stadig mer

Færre røyker daglig i dag enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt de siste årene – særlig blant yngre kvinner.

NY STATISTIKK RUNDT RØYKE- OG SNUSVANER: Andelen som røyker daglig, har vært stabil de siste årene. Samtidig har bruk av snus økt, men det er fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.

Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn og langt flere sammenlignet med menn i alderen 35 til 74 år, ifølge nye tall fra SSB.

Daglig bruk av snus har økt jevnt i perioden det finnes målinger for (2008–2016), mens det er liten endring i hvor mange som snuser av-og-til. Det er i all hovedsak hos kvinner snusbruken øker.

Les også

Den nye taxfreen på Gardermoen: Lakrispipene har havnet på «lukket avdeling» - med sigarer, rulletobakk og snus

De eldste røyker, de yngste snuser

Det er stadig færre som røyker i de fleste aldersgrupper, men det er et skille mellom de over og under 44 år, viser statistikken.

Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16–24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent. I denne aldersgruppen reduserer kvinnene forbruket mens mennene sliter med å slutte og således bidrar til å holde nivået oppe.

UTVIKLINGEN: Grafen viser utviklingen siden 2008 rundt kvinner og menns bruk av snus i ulike aldersgrupper.

– Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko

Når statistikken viser økning av snusing blant kvinner i aldersgruppen 16–34 år, går det rett inn i Helsedirektoratets funn og bakgrunnen for at de i mai/juni 2016 gjennomførte en kampanje om snusing i graviditeten rettet mot kvinner i alderen 20–35 år og helsepersonell.

Helsedirektoratet og direktør Linda Granlund vil satse videre på gode informasjonstiltak om snus rettet mot ungdom og kvinner.

— Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus, og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser. At flere unge kvinner snuser kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer. Bruk av snus under graviditet kan føre til økt risiko for lavere fødselsvekt, prematur fødsel og i verste fall dødfødsel, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Les også

Voldsomme reaksjoner på kampanje rettet mot snusbruk blant gravide

Har utdanning noe å si?

Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. Størst nedgang finner vi imidlertid blant dem med lavest utdanning. Én av tre med utdanning på grunnskolenivå røykte i 2006, men kun én av seks i 2016.

Kvinners bruk av snus øker i alle utdanningsgrupper.