Samboerskap eller ekteskap? Fem store økonomiske forskjeller du bør vite om.

– Personlig ville jeg aldri våget å få barn uten å være gift, sier økonomiekspert Agnes Bergo.

Det er økonomiske fordeler og ulemper ved både samboerskap og ekteskap.

– Selv om man ønsker å dele resten av livet sammen, må det være lov å si at en ikke ønsker å blande egen økonomi med partnerens økonomi, sier Agnes Bergo.

Hun er siviløkonom og daglig leder i rådgivingsselskapet Pengedoktoren AS. Hun opplever at mange tror samboerskap og ekteskap er likestilte samlivsformer.

Økonomiekspert Agnes Bergo råder par til å gjøre gjennomtenkte valg når det kommer til samboerskap og ekteskap.

– Det er de ikke. Det er store juridiske og økonomiske forskjeller mellom det å være samboere og det å være ektefeller. Det betyr ikke at det ene er bedre enn det andre. Det er fordeler og ulemper ved begge samlivsformene.

Hennes fremste råd er å vurdere egen livssituasjon og tenke over hvor tett sammenvevd økonomi en ønsker å ha med partneren.

– Her må man sette seg inn i alternativene, finne ut hva som passer best for en selv og ta et aktivt valg, sier Bergo.

Les også

Bør man gi barn lommepenger, og hva skal de dekke? Ekspertene svarer.

Her er de viktigste forskjellene

Bergo oppsummerer de største ulikhetene mellom samboerskap og ekteskap i fem punkter:

1. Felleseie

Ekteskap:

De aller fleste ektefeller har felleseie. Det betyr at begge parter opparbeider seg rettigheter til ekteparets verdier fra den dagen de gifter seg. Inntekten regnes også som felles.

Felleseie er altså alt som skal deles ved en eventuell skilsmisse. Men
felleseie betyr ikke at ekteparets eiendeler nødvendigvis skal deles
likt. Begge parter har mulighet til å kreve skjevdeling. Skjevdeling
vil si at alt man arvet eller fikk i gave av andre enn ektefellen
mens man var gift, i prinsippet kan tas med ut av ekteskapet igjen.
Men to forutsetninger må være oppfylt:

  • Forholdet må kunne bevises.
  • Verdiene må være klart identifiserbare. Det vil si at dersom arvepengene er brukt på noe håndfast som en båt eller hytte, kan det tas med ut av ekteskapet. Hvis pengene er brukt på for eksempel ferie, vil de ikke kunne tas med i regnskapet.

Flytter du inn i en bolig som ektefellen eier fra før, opparbeider du deg en rett til verdistigningen på boligen fra den dagen dere gifter dere. Det spiller ingen rolle hvem som betaler renter og avdrag på boliglånet siden inntekten regnes som felles.

Ved en skilsmisse kan den opprinnelige eieren av boligen kreve skjevdeling. Han eller hun får da med seg ut det boligen var verdt da ekteskapet ble inngått. All verdiøkning skal imidlertid deles på begge.

Samboerskap:

Samboere har ikke felleseie. Flytter du inn i samboerens bolig, forblir den i utgangspunktet samboerens bolig uansett hvor mye renter og avdrag du betaler på boliglånet.

Hva lønner seg?

Bergo mener ekteskap er et stort gode dersom man venter barn eller er i småbarnsfasen og den ene forelderen jobber deltid.

– Selv om den ene parten kan velge å jobbe deltid og dermed har redusert inntekt, er begge med på formuesoppbyggingen i samlivet gjennom å være i et ekteskap. Personlig ville jeg aldri våget å få barn uten å være gift, nettopp for å få denne felleseiebiten.

– Er ikke felleseie kun er fordel for den som tjener og eier minst?

– Jeg mener nei. Felleseie omfatter mer enn økonomi. Det fremgår av ekteskapsloven at omsorg og inntekt er likestilt. Hvis familien velger at den ene bidrar med omsorg mens den andre bidrar med inntekt, bidrar begge i juridisk forstand likt. Dette mener jeg er riktig. Felleseie gir valgfrihet for familien. Den ene kan i noen år ta hovedansvaret for omsorgen uten å tape familiens formuesoppbygging. Det mener jeg gagner alle parter, og spesielt barna, sier Bergo.

Gifter man seg i voksen alder og ikke ønsker barn, er ikke behovet
for trygghet like stort, påpeker hun.

– I disse tilfellene kan samboerskap i mange tilfeller være det ryddigste.


2. Arverett

Ekteskap:

Ektefellen har alltid arverett med mindre noe annet er skrevet i et testament. Dette skal i så fall ektefellen kjenne til og skrive under på. Ektefellen arver en fjerdedel. Barna skal ha to tredjedeler.

Samboerskap:

Samboere uten felles barn har ikke arverett med mindre det er skrevet i et testament. Samboere med felles barn har arverett, men kun opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). Barna arver resten.

Hva lønner seg?

Bergo mener at man bør velge ekteskap dersom man ønsker å beskytte partneren økonomisk etter at man selv er gått bort.

– Ekteskapet ivaretar partneren arvemessig. Alternativet er å skrive et testament som sørger for at samboer får mer, sier hun.


Les også

Ennå ikke kjøpt egen bolig? Her er fem gode grunner til å leie i stedet for å eie.

Dersom du ønsker å gjøre unntak fra arveloven, må det skrives i et testament.

3. Uskiftet bo

Ekteskap:

Ektefeller som kun har felles barn, kan alltid velge å sitte i uskiftet bo. Det betyr at barna må vente på sin del av arven til begge foreldrene er borte. Gjenlevende ektefelle overtar formue, eiendeler og gjeld.

Ektefeller med særkullsbarn kan også velge uskifte, men da må
særkullsbarna skriftlig gå med på dette.

Samboerskap:

Samboere uten felles barn kan ikke velge uskiftet bo med mindre det fremgår av et testament. Samboere med felles barn kan bare velge uskiftet bo på hus, hytter og bil, men ikke på andre formuesposter som fond eller bankkonto. Bankkonto skal alltid deles på arvingene.

Hva lønner seg?

Som i punktet over mener Bergo at man bør velge ekteskap dersom man ønsker å ivareta partneren økonomisk etter egen bortgang.

Har du barn fra tidligere forhold, kan imidlertid samboerskap være den mest hensiktsmessige samlivsformen.

– Dette gjelder dem som ønsker at verdiene de etterlater seg, skal gå direkte til egne barn fremfor en ny partner, forklarer hun.


4. Dokumentavgift

Ekteskap:

Dersom den ene eier en bolig som den andre ønsker å kjøpe seg inn i, vil kjøper slippe å betale dokumentavgift (2,5 prosent av kjøpesummen) dersom paret er gift. Velger man å flytte fra hverandre, kan boligen kjøpes av den ene uten at vedkommende må betale dokumentavgift.

Samboerskap:

Dersom den ene eier en bolig som den andre ønsker å kjøpe seg inn i, vil kjøper måtte betale dokumentavgift dersom paret ikke er gift. Velger man å flytte fra hverandre, kan boligen imidlertid kjøpes av den ene uten at vedkommende må betale dokumentavgift.

Hva lønner seg?

Dersom målet er å slippe unna dokumentavgiften, bør man gifte seg før man kjøper seg inn i partnerens bolig.


5. Foreldrefradrag

Ekteskap:

Begge ektefeller får foreldrefradrag for barna i familien, uavhengig av om det er egne barn, felles barn eller barn ektefellen har fra tidligere.

Samboerskap:

Samboere får foreldrefradrag kun for egne og felles barn. Dersom den ene har barn fra tidligere forhold som bor hos begge, får altså ikke den andre dette foreldrefradraget.

Hva lønner seg?

Dersom man har barn hver for seg, bør man gifte seg dersom poenget er å få mest mulig foreldrefradrag. Hvis man har felles barn, spiller det ingen rolle om man er samboere eller gift.


Les også

Ekssamboeren svindlet Carina Aalykke, tilsto og er dømt for svindelen. Likevel nekter bankene å slippe taket på gjelden hennes.


Dette er den største tabben du kan gjøre

Ifølge undersøkelser DNB har gjort, vil fire av ti kvinner tape penger på et samlivsbrudd. Samtidig sier syv av ti kvinner at det er viktig å være økonomisk uavhengig av partneren.

Det er et paradoks, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, råder alle samboere til å skrive samboerkontrakt og oppdatere den minst én gang i året.

I likhet med Bergo mener Sandmæl at man må være særlig bevisst på at man som samboere ikke har felleseie.

– Kvinner bruker ofte pengene på dagligdagse ting som mat, klær og gaver, mens mannen står for de store innkjøpene, som for eksempel møbler. Når forholdet da er over, sitter kvinnene igjen med få verdier – i motsetning til mannen.

Hun mener den største økonomiske tabben man kan gjøre, enten man er samboer eller ektefelle, er å ikke kjøpe seg inn i partnerens bolig.

– Bolig er det eneste investeringsobjektet du kan selge med gevinst uten å betale skatt, så lenge du har bodd der ett av de to siste årene. Min klare oppfordring er derfor at man bør kjøpe seg inn. På den måten sørger du for å ikke ende opp med bare pynteputene.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.

Vi har startet ny karrierepodkast. Hør siste episode her: