Hvordan skal vi snakke med barna om skytingen i Oslo? Psykolog Warholm svarer.

Dette er psykolog Warholms råd for å trøste og trygge barn.

«Svigers reagerte på at vi lot Pride-flagget henge på stangen i hele juni», sa venninnen min. Vi ristet oppgitt på hodet. Så gammeldags. For de fleste barn i Norge i dag er det helt opplagt at alle kan velge hvem de vil være kjæreste med. Enten det gjelder hudfarge eller kjønn. Verden går fremover.

Men så skjer dette: I vårt eget lille Oslo blir mennesker drept og skadet, og motivet er – slik vi foreløpig oppfatter det – en protest mot den homofile kjærligheten. Hvordan skal vi forklare dette for barna?

Som foreldre får vi behov for å beskytte barna våre. Du kjenner kanskje på et ønske om å snakke med barnet ditt om skytingen på en måte som gjør at barnet ikke reagerer med sterke følelser. Men hva slags mennesker er vi hvis vi ikke reagerer når noen drepes og skades?

Husk Arnulf Øverlands stadig aktuelle ord:

«Du må ikke tåle så inderlig vel
Den urett som ikke rammer deg selv»

To mål

Sinne, sorg og frykt er viktige følelser. De kan motivere oss til å beskytte oss og til å ta hevn. Men hvis vi klarer å tenke og reflektere, kan de også motivere oss til å gjøre en innsats for å skape fred og frihet. For at hver og én av oss tar ansvar for å vise andre mennesker forståelse og respekt, omtanke og omsorg.

Når du skal snakke med barna dine, kan du ha to mål: Det ene er å forklare barnet hva som har skjedd og håndtere barnets følelser – trøste og berolige slik at barnet ikke blir overveldet av følelsene. Det andre er å bruke denne situasjonen til å løfte frem hvor viktig det er at vi alle reflekterer rundt det som skjer i samfunnet vårt og utvikler gode holdninger til andre mennesker - at vi jobber for fred, frihet og demokrati.

Her er noen råd for å trøste og trygge barnet:

 • Snakk med en annen voksen før du snakker med barnet slik at du får satt ord på det som har skjedd, fordøyet det litt og roet deg selv ned.
 • Forklar barnet på en nøktern måte hva som har skjedd.
 • Legg vekt på at politiet kom og stoppet gjerningsmannen. De kom fire minutter etter at de ble varslet. Denne informasjonen gir barnet en opplevelse av at det kommer noen sterke voksne og passer på oss når skumle ting skjer.
 • Fortell om hvordan de som var til stede, hjalp politiet og fikk stoppet ham raskt. Dette løfter frem de gode kreftene i oss mennesker.
 • Vær tydelig på at barnet er trygt, og at det er svært sjelden slike hendelser skjer.
 • Spør etter barnets tanker, følelser og fantasier.
 • La barnet reagere. Det er helt naturlig å bli redd, lei seg og sint.

Temaer til refleksjon:

 • Viktigheten av at vi har markeringer som for eksempel Pride. Det er nødvendig at vi stopper opp og tar et blikk på egne holdninger og handlinger.
 • Hva vi kan gjøre når vi hører at noen snakker nedsettende om folk eller grupper.
 • Hvordan vi tenker om mennesker som er annerledes.
 • Hva vi kan gjøre med mennesker som vil skade andre.
 • Hvordan vi kan bidra til at alle inkluderes og aksepteres.

Å tenke over hvordan barnet selv kan bidra, gir en opplevelse av handlekraft og kontroll over situasjonen. Samtidig er det ofte slik at mennesker som skader andre, selv har opplevd krenkelser, avvisning og utenforskap. Derfor er det forebyggende at vi sørger for å skape et varmt samfunn med plass til alle.

Husk rosetoget etter 22. juli: Hevn avler hevn. Aggresjon kan ikke kveles med aggresjon. Vi må holde fast i kjærligheten og kjempe for at den skal være fri for alle.

Meld deg på vårt foreldrenyhetsbrev her!