Vi venter lenger med å få barn, og får færre barn

Sjekk hvor mange barn som fødes i ditt fylke.

ELDRE MØDRE: For 30 år siden var snittalderen for førstegangsfødende rundt 25 år. Nå er den 29 år, ifølge tall fra SSB.

I dag ble fødselsstatistikken for 2016 offentliggjort på Statistisk sentralbyrå.

I 2016 ble det født 58.900 barn her til lands – 30.386 gutter og 28.504 jenter. Tallene har vært ganske stabile de siste årene.

Færre barn pr. familie

Samlet fruktbarhetstall var 1,71 for kvinner og 1,53 for menn. Det vil si at vi i snitt er forventet å få så mange barn i løpet av vår fruktbare alder.

Tallet er lavere for menn fordi flere menn får barn med flere kvinner – altså er det færre menn som blir fedre.

Til sammenligning var samlet fruktbarhetstall i 2006 1,90 for kvinner og 1,72 for menn.

Sjekk fruktbarhetstall for ditt fylke nederst i artikkelen.

Nybakte foreldre er rundt 30 år gamle

En gjennomsnittlig førstegangsfødende var i 2016 nøyaktig 29 år gammel. Nybakte førstegangsfedre var 31,5 år.

Den eneste aldersgruppen hvor fruktbarheten økte i fjor var i gruppen 30–34 år, alle andre grupper sank. Det tyder på at flere kvinner venter med å få barn til de er rundt 30 år gamle.

For rundt 30 år siden, da dagens nybakte mødre selv ble født, var gjennomsnittsalderen for nybakte mødre cirka 25 år. Vi har altså blitt fire år eldre ved første barnefødsel i løpet av en generasjon.

Flest barn i vest, færrest i øst

Rogaland er fortsatt fylket med høyest fruktbarhet i Norge – der får kvinnene i snitt 1,87 barn.

Lavest fruktbarhet var det i Buskerud, med 1,58 barn pr. kvinne. Men det var bare to fylker hvor kvinnene økte i fruktbarhet i 2016: Telemark og Aust-Agder.

Færre tvillinger og trillinger

Da assistert befruktning kom på banen gikk andelen tvilling- og trillingfødsler opp. Men i 2016 var den lavere enn på 20 år. Bare 1,59 prosent av fødslene resulterte i flere enn ett barn. Det var 918 tvillingfødsler og fire trillingfødsler i fjor.

Fylkesvise fruktbarhetstall for kvinner

Hele landet: 1,71
Rogaland: 1,87
Vest-Agder: 1,83
Hordaland: 1,80
Sogn og Fjordane: 1,79
Nord-Trøndelag: 1,79
Aust-Agder: 1,79
Møre og Romsdal: 1,77
Akershus: 1,76
Finnmark: 1,74
Telemark: 1,73
Sør-Trøndelag: 1,70
Nordland:1,69
Oppland: 1,68
Østfold: 1,66
Vestfold: 1,66
Troms: 1,65
Hedmark:1,61
Oslo: 1,60
Buskerud: 1,58

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.