Eksperter: Disse små grepene vil gjøre barnet ditt mer motivert på skolen

Det er viktig å rose barn. Men måten man roser på påvirker barnas motivasjon og tro på hva de kan.

Hvilke ord og tilbakemeldinger lærere og foreldre velger når de roser barn, virker inn på barnas tro på egen mestring. Det påvirker også hvor mye innsats barna legger inn og hvor utholdende de blir, ifølge forsker.

– Skal barna bli gode lesere, er det viktig at de har tro på egen mestring og interesse for lesingen.

Det sier forsker Bente Rigmor Walgermo, førsteamanuensis i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret i Stavanger. Hun viser til forskningsprosjektet «På sporet» som brukes aktivt i leseopplæringen på skoler over hele landet.

Professor Øistein Anmarkrud ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo har forsket mye på motivasjon hos barn og spesielt hos eldre skolebarn. Han sier at det er to spørsmål som er sentrale for om barn blir motivert eller ikke.

Her deler Walgermo og Anmarkrud tips både foreldre og lærere kan ha nytte av.

Les hele saken med abonnement