Forbrukertilsynet: Ulovlig markedsføring av helsekost mot barn

– Selskapet har brutt markedsføringsloven på flere punkter.

STRENGER REGLER: Direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet reagerer på et aktivitetshefte for barn, hvor det blant annet kommer direkte kjøpsoppfordringer til barn.

Selskapet New Nordic AS markedsfører helsekost mot barn gjennom et aktivitetshefte de har lagt ved i en utgave av tegneseriebladet Donald Duck. Det bryter med flere regler i markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet.

I aktivitetsheftet reklameres det for helsekostproduktet Eye Q, et fiskeoljeprodukt, rettet mot barn og familier. Forbrukertilsynet reagerer blant annet på setningen «Optimal hjerneføde gir bedre skoleresultater. Så husk å ta eye q hver dag». De har dermed konkludert med at heftet bryter med forbudet mot å rette direkte kjøpsoppfordring til barn.

Reglene for å reklamere mot barn er langt strengere enn mot voksne.

– Barn er lettere påvirkelige enn voksne, og har ikke det samme grunnlaget for å være kritiske til reklamen de blir utsatt for. Derfor skal loven tolkes strengere når reklame er rettet mot barn. I dette tilfellet mener vi New Nordic har brutt markedsføringsloven på en rekke punkter, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

De mener også at heftet ikke er godt nok merket som reklame, og spiller på barns redsel og usikkerhet. Påstandene om produktet er heller ikke godt nok dokumentert og det er mulig villedende påstander i reklamen, mener Forbrukertilsynet.

Les også

Norsk barnelegeforening reagerer på markedsføring av barneforsikringer: – Spiller på usikkerhet og frykt hos foreldre i en sårbar startfase.

– Ikke godt nok merket

I heftet hvor produktet er omtalt, blandes det også sammen informasjon om produktet med spill- og lekeoppgaver for barn.

– Når reklame blandes med spill og lek er det vanskelig for barn å skjønne at de blir eksponert for reklame. Loven krever at reklame skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som reklame. Dette er spesielt viktig når det gjelder reklame rettet mot barn, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet har gitt New Nordic AS frist til 5. september med å bekrefte at markedsføringen er stoppet eller endret.

BEKLAGER: New Nordic AS beklager formuleringer i aktivitetshefte, og Egmont Publishing som distribuerte aktivitetsheftet beklager svikt i rutinene.

– Beklager formuleringer

– Vi bekrefter at Forbrukertilsynet har vært i kontakt med oss, skriver country manager Therese Foldvik i New Nordic AS.

Hun forteller at de har svart Forbrukertilsynet. Selskapet beklager formuleringen, og vil gå bort fra denne type formulering i fremtiden.

Selskapet har også lagt ved dokumentasjon på studier i forbindelse med produktet og antall solgte kapsler.

– På bakgrunn av dette så har vi ment at grunnlaget er godt nok for å bruke utsagnene. Om det er uenighet i dette så vil vi selvfølgelig endre formuleringen ved senere annonsering, skriver Foldvik i tilsvaret.

Egmont: – Beklager svikt i rutinene

Egmont Publishing gir ut Donald Duck-bladene, og skriver i sitt tilsvar til Forbrukertilsynet at de beklager en svikt i rutinene og at annonsebilaget ikke var godt nok merket.

De skriver videre:

«Dette har skjedd på tross av våre strenge rutiner for gjennomgang av alt annonsemateriell i våre magasiner. På bakgrunn av dette har vi gjennomgått våre rutiner og utarbeidet nye, slik at denne type svikt ikke skal gjenta seg. Dette tiltaket ble igangsatt omgående.

Heftet vil ikke bli ytterligere distribuert gjennom våre kanaler, og annonsemateriellet som er blitt brukt i heftet vil ikke brukes i kommende publikasjoner.»