Foreldreliv

«Hvorfor pratet og oppførte bestefar seg så rart etter julemiddagen?

To av fem foreldre mener det drikkes for mye alkohol i julen med barn til stede.

EKSPONERES: - Julen er en høytid hvor man ofte er sammen med familie som man ellers ikke nødvendigvis ser så ofte. Dette betyr at det er større risiko for at barn eksponeres for voksnes alkoholbruk, og at en slik eksponering også kan være litt ubehagelig for barna, sier psykolog Sonja Mellingen. Illustrasjonsbilde.
  • Kristine Grue Langset

De aller fleste er enig om at julen er barnas høytid. Likevel er desember den måneden i året hvor det drikkes aller mest. Også sammen med barn.

Drikkes for mye med barn til stede

I en fersk undersøkelse for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL kommer det frem at to av fem norske foreldre mener det drikkes for mye alkohol i julen med barn til stede.

På spørsmålet «Har julen blitt mindre hyggelig på grunn av andres alkoholbruk?» svarer 16 prosent «ja», mens 19 prosent sier de skulle ønske at foreldrene drakk mindre alkohol i oppveksten.

– Bak disse tallene skjuler det seg mange som bærer på vonde minner knyttet til alkoholbruk i barndommen. Vi sier ikke at voksne skal avstå fra å kose seg med alkohol i­ julen, men vi håper de er bevisste på mengden. Barn blir utrygge når voksne oppfører seg annerledes enn de pleier, og de merker ofte en slik endring raskere enn vi voksne er klar over. Det skal ikke så mye til, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.

Årets julekampanjefilm fra organisasjonen er basert på en sann historie, fortalt av en kvinne som i dag er voksen.

Filmen er om 10 år gamle «Malin» som teller hvor mange enheter alkohol pappa drikker på julaften. Budskapet er: Tenk over hvor mye du drikker i julen, så barna slipper.

1,8 millioner har hittil sett filmen og over 22.000 har delt den.

Tall AV-OG-TIL innhentet fra Vinmonopolet og Bryggeri- og drikkevareforeningen i 2015 viser at i desember alene er det beregnet at omsetningstallet er på 2,7 millioner liter ren alkohol.

Fordelt på befolkningen vil det si enten 43,7 flaskeøl pr. person eller 7,2 flasker vin pr. person.

  • Se den omdiskuterte og sterke videoen: Slik ser barna på foreldre som drikker
PRAT PÅ FORHÅND: - Folk må ta en prat om alkoholbruk på forhånd, før julen og juleselskapene begynner, sier daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen.

Kvinner på 50 + drikker mer

– Generelt vet vi at alkoholbruken blant eldre øker, en undersøkelse fra NorLAG, Nova viser at det er tre ganger så mange kvinner mellom 50 og 70 år som har et høyt alkoholforbruk sammenlignet med døtrene sine, sier Randen.

– Og hva gjør man med besteforeldre som drikker for mye? Hvordan skal man gjøre det i julen? Enkelte uttrykker bekymring for om besteforeldrene er kapable til å passe barnebarna, de synes det er litt utrygt på grunn av alkoholbruken deres, sier Randen.

– Det kan dukke opp situasjoner som bør forklares

Psykologspesialist Sonja Mellingen tror at en førjulsprat om alkohol er veldig viktig.

– Julen er en høytid hvor man ofte er sammen med familie som man ellers ikke nødvendigvis ser så ofte. Dette betyrat det er større sjanse for at barneksponeres for voksnes alkoholbruk, og at en slik eksponering også kan være litt ubehagelig for barna, sier hun.

I mange storfamilier finnes det minst én voksen som har en annen alkoholkultur enn de øvrige, mener hun. Da kan det dukke opp situasjoner som bør forklares: «Hvorfor pratet og oppførte bestefar seg så rart etter julemiddagen?, «Hva var det som gjorde at onkel Morten sovnet?».

- Vi må tåle at ungene våre sier ting vi ikke blir begeistret for å høre

Mellingen har klinisk erfaring fra rusfeltet siden 2001. Hun har følgende råd til foreldre som de kan ta utgangspunkt i når de på forhånd, eller i etterkant av juleselskapet, snakker med barn om alkohol.

Det viktigste er: Ta barnet på alvor, ikke korriger deres opplevelser.

– Barn må ha retten til å skrape borti vanskelige spørsmål. Vi må tåle at ungene våre sier ting vi ikke blir begeistret for å høre. For å få barn til å dele: Still åpne spørsmål som hvordan de synes familien hadde det sammen, hent ut barnas opplevelser, du skal heller ikke påføre dem dine egne opplevelser eller din irritasjon.

Alkoholbruk trenger ikke bare være negativt

Mellingen mener at dersom foreldre etablerer en relasjon hvor det er naturlig å snakke om alkohol i «fredstid» før de er 12, så vil man også siden kunne dra veksler på en god relasjon idet barna kommer i utforskningsfasen.

VURDERE TO BEHOV: Hva hvis barnet spør de voksne om de kan la være å drikke alkohol? Psykolog Sonja Mellingen mener man da må vurdere sin egen foreldrefunksjon opp mot det individuelle ønske om å drikke.

– Men er det sikkert at barn får med seg de voksnes alkoholbruk?

– Ja, barn er sensitive for små variasjoner. Alkohol kan løse opp personligheten på en veldig karikert måte. Det handler også litt om hvordan barnet er vant til å se den voksne til vanlig. Det kan være fint å oppleve en far som til vanlig er tilkneppet og taus, som mer sprudlende. Alkoholbruk hos den voksne trenger ikke utelukkende være knyttet til ubehagelige opplevelser hos barnet, men alkohol har ofte uansett en slagside, sier Melingen.

MANGE FORTELLER: Flere har anonymt fortalt AV- OG-TIL om opplevelser knyttet til voksnes alkoholbruk og julen. Felles for dem, er at veldig mange følte de må ta på seg andre roller når foreldre drakk alkohol og det påvirket foreldrefungeringen deres.

Bør man forlate selskapet?

Psykolog Sonja Mellingen mener at hvis barnet spør om de voksne kan la være å drikke alkohol, så må man vurdere sin egen foreldrefunksjon opp mot det individuelle ønske om å drikke.

– Undersøk hva spørsmålet bunner i. Voksne skal bestemme mer enn barn, men man får gå i sitt lønnkammer og kjenne på verdiene sine, sier hun.

Hvor ødeleggende kan det være for et barn å ha erfaring med en litt for full voksen slektning i julen?

– Det kommer så veldig an på. Er det mange korrigerende gode erfaringer med den samme voksne fra andre anledninger, så er det ikke sikkert det får så store konsekvenser. Det kommer også mye an på hvordan en hendelse håndteres. Det er uheldig å legge lokk på den, men får man derimot en fin og åpen samtale om det som skjedde, er det av det gode.

– Og er man i en setting hvor barn er vitne til alkoholbruk som utarter, må foreldre vurdere om det er hensiktsmessig å forlate selskapet. Barnet vil oppleve det som trygt hvis det settes en grense, sier hun.

Les mer om

  1. Oppvekst
  2. Barn og unge
  3. Helse
  4. Jul
  5. Alkohol