Du er innkalt til foreldremøte. Slik blir det best for alle parter.

Hva skal egentlig til for å få et vellykket foreldremøte? Foreldrene må få større plass, mener inspektør og fagbokforfatter.

24 prosent av spurte foreldre oppgir at de hverken var innkalt til digitalt eller fysisk foreldremøte i løpet av koronaåret. Derfor er det ekstra viktig i høst, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

– Foreldremøtene har mange steder nærmest stivnet i en egen sjanger, hvor det er lagt opp til enveisinformasjon fra skolen, og foreldrene sitter tause helt til de skal gå hjem. Slik bør det jo ikke være.

Det sier Gøril Lyngstad. Hun er nå inspektør på en Oslo-skole, og har 25 års erfaring i skoleverket i forskjellige roller. Hun skulle ønske hun visste mer om hva som skulle til for å få til et godt foreldresamarbeid da hun var ung lærer. Hun ville ha involvert foreldrene på en annen måte, lyttet mer og vært mer nysgjerrig. Derfor deler hun sine råd i fagboken Foreldremøtet.

Les hele saken med abonnement