Foreldreliv

Ti spørsmål og svar om seksuelle overgrep

Vil du prate med barn om seksuelle overgrep? Denne listen er et fint utgangspunkt.

SNAKK OM DET: Av og til gjør voksne ting mot barn som ikke er lov. Seksuelle overgrep er ikke lov. Men hva er det egentlig? Og hvem kan man snakke med om man lurer på om det har skjedd et overgrep?
  • Junior
  • Ingrid Åbergsjord

1. Hva er seksuelle overgrep?

Det er når en som er eldre enn deg, tar på kroppen din, eller gjør noe med kroppen din slik som to voksne gjør med hverandre. Ofte kan de ta på tissen din eller be deg ta på tissen deres. Det er ikke alltid man synes det er ekkelt, og ikke alltid så lett å skjønne om det er lov. Men en veldig god test på om det er galt, er hvis den som gjør dette, sier til deg at det må være hemmelig.

  • Overgrepssak i Bergen: Alle de fem ofrene fra barnehagene er gutter

2. Er det lov?

Nei, det er ikke lov. Og det er aldri et barns feil at dette skjer. Selv om den voksne sier at dette må være hemmelig, er det viktig at du ikke holder på hemmeligheten. For hvis du går rundt og holder på en slik hemmelighet, kan det gjøre at du blir lei deg.

3. Hvem er det som gjør seksuelle overgrep?

Det er mest voksne, men også ungdommer. Overgripere kan finnes alle steder. Det er flest menn som er overgripere, men kvinner kan også være det. Det går ikke an å se det på dem utenpå. De kan se snille ut, og det kan være noen du er veldig glad i. Det kan også være foreldre.

overgrep2.JPG

4. Hvorfor er det noen som gjør det når det er ulovlig?

Noen er syke og trenger hjelp. Men dette er ikke en sykdom man kan se utenpå. Noen av dem har hatt problemer selv og tør ikke å ta på kroppen til noen som er like gamle som seg selv. Mange som gjør overgrep, gjør det mot barn fordi barn er vant til å tro på voksne og la dem bestemme.

5. Hvem er det som blir utsatt for seksuelle overgrep?

Det er ingen spesielle. Det kan skje alle gutter og jenter. Men ofte er det barn som har det vondt på andre måter som blir utsatt for seksuelle overgrep. Hvis barna har foreldre som er syke eller mye borte, kan barna bli lurt av voksne overgripere som påstår at de skal passe på dem eller være snille med dem.

Les også

Det viktigste vi kan lære barna

Og noe helt annet:

Les også

Disse navnene har vært øverst på navnetoppen i mer enn 200 år

6. Hva skal jeg gjøre om jeg ikke er helt sikker på om det er et overgrep?

Det er veldig viktig å snakke med en voksen du stoler på. Du kan snakke med en lærer eller helsesøster på skolen, eller foreldrene til en venn. Du trenger ikke bruke ord når du skal fortelle. Du kan vise med hendene eller tegne det som har skjedd.

Kroppskontakt er viktig, også for store barn:

Les også

- Klem tenåringene

7. Hva skjer om jeg sier ifra om noe jeg tror er et overgrep?

Det viktigste som skjer er at du får hjelp til at overgrepene slutter. Og så er det opp til politiet å avgjøre hva som skal skje med den som har gjort overgrepet. Barnet som er utsatt for overgrep, får hjelp.

Les også

Når er det riktig å si til andre foreldre at barna deres gjør noe galt?

8. Kommer personen i fengsel?

Det kommer an på hva personen har gjort. Men ja, det er vanlig at voksne som gjør noe ulovlig mot barn må i fengsel for en stund. Hvis det er en av foreldrene som har gjort det, kan det være at forelderen må flytte for å få hjelp.

9. Hvorfor er det så mange barn som ikke tør å si noe?

Mange lurer på om de selv har gjort noe galt og er redde for at noen skal bli sinte på dem om de sier ifra. De tror kanskje de er helt alene om å oppleve slike ting, men det er de ikke! Det er viktig å vite at det aldri er barnets feil om en voksen gjør seksuelle handlinger med barn. Alle voksne vet at seksuelle overgrep er ulovlig.

10. Hvordan får de som sier ifra om seksuelle overgrep det etterpå?

De som har opplevd seksuelle overgrep, sier at de fikk det bedre etter at de fortalte om det. Da fikk de hjelp til at overgrepet sluttet, selv om det var vondt og vanskelig å si fra.

Få også med deg disse sakene:

Les også

  1. Dette sykehuset er ikke som andre sykehus

  2. Økning i unge som går på antidepressiver

Opptatt av unge og oppvekstvilkår? Anbefaler disse:

(Kilde: Jurist Lars Due-Tønnessen, rådgiver for vold og overgrep i Redd Barna.)

Les mer om

  1. Barn og unge