Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er endringene

Fra 1. januar 2019 kommer det endringer for å søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger.

ENKLERE: Det er mange papirer som må være i orden når søknad om foreldrepenger og foreldrepenger skal sendes inn. Det skal nå endres.

Fra nyttår kan du se frem til mindre papirmølle når du skal søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger. Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Her er endringene:

1. Frist for å søke om foreldrepenger

Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler.

2. Trenger ikke terminbekreftelse

Gravide som har en arbeidsgiver, trenger fra slutten av oktober 2018 ikke å legge ved terminbekreftelse. Det gjelder både de som skal ta ut foreldrepenger i 2018 og i 2019.

Les også:

3. Trenger ikke inntektsopplysninger

Starter foreldrepermisjonen i 2019, behøver arbeidstagere heller ikke å legge ved skjema for inntektsopplysninger. Det skal arbeidsgiveren sende digitalt til NAV fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no. Egne regler gjelder for frilansere/selvstendig næringsdrivende.

Les også

Norske kvinner scorer dårligere enn menn på denne testen om økonomikunnskaper. Men i denne familien er det kvinnen som er «finansministeren».

4. Nye beregningsregler

Skal du starte foreldrepengeperioden 1. januar 2019 eller senere, gjelder også nye beregningsregler. Beregningsgrunnlaget for foreldrepenger skal fastsettes som en månedsinntekt.

Som hovedregel skal månedsinntekten fastsettes ved å bruke et gjennomsnitt av inntekten du har hatt de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Vil du vite mer om de nye beregningsreglene, kan du lese på NAVs nettsider.

NY BEREGNING: Beregningsgrunnlaget for foreldrepenger skal fra nyttår fastsettes som en månedsinntekt.
Les også

For sønnen Emrik (2) har Lise valgt den spareformen ekspertene anbefaler: – Det er ikke så skummelt som jeg trodde det var

5. Forventes også endringer av mødre- og fedrekvoten fra nyttår

Fra 1. juli ble det innført en tredeling av foreldrepengeperioden ved 100 prosent uttak. Ifølge den nye tredelingen har mor og far har 15 uker hver, og 16 uker kan fordeles etter eget ønske.

Nå er det kommet en proposisjon (forslag til lovvedtak) til Stortinget om at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak. I forslaget ønskes det at mødre- og fedrekvoten økes til 19 uker ved 80 prosent uttak, og at det da er 18 uker igjen som kan fordeles mellom mor og far etter eget ønske. Gjeldende regelverk er 15 uker hver til mor og far, og 26 uker til fordeling etter eget ønske.

Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslaget 5. oktober 2018, og foreslår at endringene skal være gjeldende i tilfeller der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.