Forbrukertilsynet: Stor sjekk av 40 banker – mener 15 brøt loven

– Skuffende at de nye, strenge reglene ikke har hjulpet.

ULOVLIG REKLAME: 15 aktører har fått brev om lovbrudd etter ny gjennomgang av Forbrukertilsynet.

Tidligere i år skrev vi om at flere banker reklamerer for dyre forbrukslån med kunstig lave renter.

Vår sjekk viste at det er de færreste som får tilbud om så billige lån som ofte markedsføres.

Nå har Forbrukertilsynet hatt en ny gjennomgang av markedsføringen av forbrukslån.

Ingen bedring etter ny forskrift

Dette er andre gang tilsynet har hatt en slik aksjon siden regjeringen innførte strengere regler for markedsføring av forbrukslån i fjor.

– Vi har sjekket et førtitall virksomheter, og har funnet klare lovbrudd hos 15 aktører. Vi er skuffet over at så mange fortsatt bryter loven, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

BEKYMRET: Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, er bekymret over at omfanget av markedsføringen av kreditt ikke har gått ned etter at nye og strengere regler trådte i kraft i juli i fjor.

Forbrukertilsynet har sjekket reklamer på papir, nett og radio.

– Det ser ikke ut til at reglene har hatt veldig stor effekt ennå. Det er mye av det samme som går igjen. Særlig ser vi at flere aktører spiller på impulsivitet, med budskap som lover raske penger eller rabatter og bonusfordeler ved bruk av kredittkort, sier Lier Haugseth.

Disse får brev

Disse aktørene har fått brev av Forbrukertilsynet:

 • BN Bank
 • Fagweb AS
 • Ya Bank
 • Ekspress Bank
 • Lendo
 • Komplett Bank
 • Ferratum Bank
 • Monobank
 • Leads Nordic AS
 • Nettbureau AS
 • Centum Finans
 • Sbanken
 • Folkelånet Telefinans
 • Mediehuset Nettavisen
 • OBOS-Banken

Alle har fått frist til 20. april for å gi skriftlig svar til Forbrukertilsynet som viser at markedsføringen er endret eller fjernet.

– Deretter vil vi vurdere å følge opp med varsler om vedtak og tvangsmulkt dersom kravene ikke imøtekommes. For en del virksomheter har et slikt brev god effekt, men det er noen aktører som har fått flere henvendelser de siste årene, og de blir vi strengere med nå, sier Lier Haugseth.

Tre eksempler på brudd

Blant noe av det Forbrukertilsynet har reagert sterkest på, er tre eksempler:

 • Mangel på opplysninger om pris, som er i strid med finansavtaleloven.
 • Bortgjemming av denne informasjonen, for eksempel ved raskere opplesning mot slutten av en radioreklame.
 • Tilsynet har også stilt spørsmål til om det er brukt feil opplysninger, som for lav gjennomsnittsrente i det lovpålagte priseksempelet.

«Har du gått i kredittkortfella?»

En av bankene som har fått brev om lovbrudd er yA Bank.

Den 16. mars kunne man blant annet finne en annonse med påskriften «Har du gått i kredittkortfellen?», på VG.no.

Her har Forbrukertilsynet reagert på at det mangler et representativt låneeksempel.

GIKK I REKLAMEFELLEN: Reklamer for refinansiering av kredittkortgjeld skal inneholde tydelige opplysninger om pris. Det manglet i denne annonsen fra yA Bank.

– Det stemmer at vi har fått brev om to annonser som mangler lovpålagte prisopplysninger, sier leder for marked i yA Bank, Jørgen Rui.

Han sier banken nylig har begynt å samarbeide med et nytt mediebyrå, og at det «har skjedd en glipp» i korrekturlesingen fra bankens side.

– Vi har nå lagt på prisopplysninger på annonsene. Dette skal ikke skje, og vi ser nå på rutinene for å sikre at noe lignende ikke skjer igjen, sier Rui.

Raske radioreklamer

Også Komplett Bank får kritikk for å gjemme bort den lovpålagte informasjonen.

Tilsynet reagerte blant annet på en radioreklame sendt på P4, der det reklameres for fleksible forbrukslån som en løsning til å skaffe seg en rekke ting man kan ha lyst på.

Men når lovpålagte opplysninger om pris på lånet leses opp, økes plutselig tempoet.

– Når disse opplysningene gis på en måte som er mye vanskeligere å høre enn resten av budskapet, så er det et klart brudd på loven, sier Lier Haugseth.

Også i markedsføringen av kredittkort med bonusfordeler, mener tilsynet at Komplett Bank har latt tilleggsfordelene få en mer fremtredende plass enn kredittkostnadene.

Vi har ikke lykkes å få en kommentar fra Komplett Bank.

Fjernet samme dag

Sbanken var også blant aktørene som fikk brev om at størrelsen på teksten i et priseksempel var for liten sammenlignet med resten av annonsen.

Leif-Kjartan Bjørsvik, konstituert leder for merkevare og kommunikasjon i Sbanken, skriver i en e-post at den aktuelle annonsen ble stoppet samme dag som brevet ble mottatt.

– Dette var utilsiktet fra vår side, og vi kommer til å endre annonsene slik at de blir i tråd med lovverket før vi bruker dem igjen, skriver Bjørsvik.

Sier renten stemmer

Et tredje punkt som Forbrukertilsynet har reagert på, er bruk av gjennomsnittsrenter som tilsynelatende er for lave.

Dette har BN Bank fått brev om.

Banken er imidlertid ikke enig:

– Jeg kan bekrefte at det er helt riktig at gjennomsnittsrenten på forbrukslån i BN Bank er så lav som vi oppgir i annonsen, altså 12 prosent effektivt. Vi vil selvfølgelig sende over dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at rentesatsen stemmer, skriver kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i en e-post.

Låneformidleren Lendo er en del av Schibsted-konsernet, som også eier Aftenposten.