Når foreldre er «good cop, bad cop»

Blir det fort slik at én av dere er den snille, mens den andre er den strenge forelderen som må sette grenser? Pass i så fall å bytte på rollene, råder barnepsykologer.

INNTAR ULIKE ROLLER: - Hva skjer hvis det alltid er den samme som hisser seg opp, og den andre som roer ned og trøster? Barnepsykologer mener konsekvensene kan bli at relasjonen mellom foreldre og barn blir ulik. Noen ting er ubehagelige, også i oppdragelsen. Er man to om oppdra barnet, må man kunne dele litt på å ta de upopulære avgjørelsene.

Må mor og far alltid være enige i barneoppdragelsen? Nei, mener barnepsykologer.

— Mor og far er forskjellige mennesker, og vil ofte ha ulike syn på ting. Jeg ser ingen problemer i at foreldre tenker ulikt om ting i hverdagen, sier barnepsykolog Willy Tore Mørch.

Vær enige om de viktige tingene

En del temaer er viktige i barneoppdragelsen. Står dere overfor alvorlige utfordringer, som for eksempel et sterkt utagerende barn, mener Mørch det er viktig at foreldre er koordinerte.

— Det er fullt ut mulig å bli enige om hvordan dere skal håndtere barn som utagerer. Det er veldig viktig å være samstemte i slike situasjoner, ellers opplever en fort at barnet prøver å spille foreldrene opp mot hverandre, sier Mørch.

Trenger ikke alltid å ri egne prinsipper

Handler det derimot om hverdagslige trivialiteter, trenger man ikke være så samstemte.

BARN SOM FORHANDLER: Mørch mener det noen ganger blir åpenbart gjennom diskusjon hva som er det riktige svaret. Andre ganger kan det være at en voksen må skjære gjennom. - Men så lenge alle har fått komme med sine synspunkter, og føler seg hørt, er det større sannsynlighet for at avgjørelsen blir respektert, sier psykolog Willy-Tore Mørch.

— Dersom det er noe som ikke har alvorlige konsekvenser, som for eksempel at barnet får litt godteri på en onsdag, må en tenke om det er viktig å ri sine egne prinsipper. Skal en alltid ha rett, eller er det greit om den andre får lov til å bestemme? spør Mørch.

Liker ikke å bli overprøvd

— Jeg tror det er verst når man opplever at partneren undergraver ditt prosjekt. At andre går inn og overprøver bestemmelser du har tatt, sier barnepsykolog Helge Holgersen ved Universitetet i Bergen.

Han bruker som eksempel: Si at du har hatt som prosjekt at barnet skal lære seg å rydde opp lekene. Du har tenkt at det får ta den tiden det tar, bare det blir gjort i løpet av dagen.

— Så kommer den andre forelderen og sier «Stakkar, han er jo ikke så gammel!», og hjelper til med å få lekene på plass. Da blir det fort dårlig stemning foreldrene imellom, sier Holgersen.

Da er det kanskje lettere å være åpne overfor barnet og si at dette er dere ikke enige om, men at det får bli sånn i dag.

Når foreldrene reagerer ulikt

Selv om man ikke ønsker det, skjer det ofte at foreldre blir frustrerte og sinte når barna ikke hører etter og bare gjør som de selv vil.

OVERPRØVING: Når den ene partneren undergraver den andres prosjekt, kan det fort bli dårlig stemning, sier barnepsykolog Helge Holgersen. Han bruker som eksempel: Si at du har hatt som prosjekt at barnet skal lære seg å rydde opp lekene. Du har tenkt at det får ta den tiden det tar, bare det blir gjort i løpet av dagen. - Så kommer den andre forelderen og sier «Stakkar, han er jo ikke så gammel!» og hjelper til med å få lekene på plass.

Eller det vil si, hvis den ene forelderen blir sint, kan to ting skje. Den andre forelderen synes at partneren er for sint, og kjefter på partneren som kjefter på barna. Eller den som ikke kjefter prøver å roe ting ned, for eksempel ved å trøste barna.

  • Vi er ikke perfekte foreldre – hele tiden. Og det er greit. Her er 29 «feil» du kan gjøre innimellom, med god samvittighet.

— Den som står utenfor kan se at den som ble sint hadde rett og god grunn til å hisse seg opp, men at det likevel ble vondt overfor barna. Da er det fint at situasjonen blir litt mer balansert, for det hjelper ikke hvis to er sinte på én gang. Men den som ble sint, kan føle seg sviktet. Da er det fint om dere snakker om dette etterpå, sier Holgersen.

MØNSTER: - Det er dumt hvis barna skal huske tilbake og tenke at du alltid var sint. Kanskje en kan prøve å se om det er et mønster en kan endre, foreslår psykolog Helge Holgersen.

Her er navnene eksperten tror er på vei tilbake.

Støtt hverandre

Willy Tore Mørch sier det er viktig at foreldre støtter hverandre.

— Dersom den ene forelderen blir sliten, er det viktig at den andre støtter opp. Ta gjerne over. Dersom far for eksempel ser at mor blir utsatt for mye stress og mas, kan far ta over. Han trenger ikke å ha vært der helt fra starten. Det er ikke en etterforskning i hvem som har rett og galt. Men begynner en å bli sint, kan det være greit å gå bort og forsøke å roe seg litt ned – og ta en egen time out, sier han.

Bytt på å være upopulær

- Hva skjer hvis det alltid er den samme som hisser seg opp, og den andre som roer ned og trøster? - Konsekvensene kan bli at relasjonen mellom foreldre og barn blir ulik. Det er heller ikke bra hvis barnet lystrer den av foreldrene som blir sint, fordi det frykter sinnet, sier Mørch.

— Det er dumt hvis barna skal huske tilbake og tenke at du alltid var sint. Kanskje en kan prøve å se om det er et mønster en kan endre, i stedet for å si «Jeg var ikke sint!», sier Holgersen.

- Hva om det stadig vekk blir den samme som må skjære gjennom med upopulære avgjørelser?

— Noen ting er ubehagelige, også i oppdragelsen. Er man to om oppdra barnet, må man kunne dele litt på å ta de upopulære avgjørelsene. Det er ikke bra å alltid være snill og hele tiden prøve å please barnet. Samtidig må du da kanskje tåle at barnet sier til deg at det helst ville solgt deg på torget, sier Holgersen.

Nyttige forhandlinger

En hel foreldregenerasjon de siste 10-15 årene har bitt kritisert for å forhandle med barna sine.

Mørch mener det er bra at barn forhandler.

— De kan både vinne og tape forhandlinger, men det er viktig at foreldre vet hvordan de kan og bør forhandle. Barnet skal ikke være i en maktposisjon og komme med trusler for å få viljen sin. Barn kan være rå, og foreldre skal ikke tvinges til å bestemme ut fra barnets ønsker. Da blir det forhandlet på feil måte, sier Mørch.

— Kutter du denne uvanen, får du en gratis helgetur til London i året
Han mener foreldre skal bruke samme forhandlingsteknikker de ville gjort med voksne. Kanskje er det en ordstyrer, og flere som kommer med sine synspunkter og kommentarer.

— En bør legge listen lavt, og gjøre det slik at alle kan delta i diskusjonen – enten det handler om å reise til bestemor i helgen eller hvilket godteri de skal ha på lørdag, sier Mørch.

Han mener barn er smarte, og ofte vil se hva som svarer seg.

— Inviter barnet til å finne en løsning, ikke dra en løsning ned over barnets hode. Lær barnet å få et eierforhold til det dere holder på med. Da blir det mer håndterbart, sier Mørch.

Fått med deg disse artiklene?

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.