– Jeg skulle ønske samfunnet så på fødselen som en normal hendelse

De siste 20 årene har andelen fødsler med bruk av medisiner eller inngrep økt kraftig.

BEKYMRET: – Det har aldri vært tryggere å føde, likevel virker stadig flere kvinner bekymret for det, sier professor Ellen Blix.

Professor Ellen Blix på jordmorutdanningen ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, ser en trend hun mener er bekymringsfull.

– Vi ser at stadig flere gravide ikke er normale fødende lenger. Vi har fått en kraftig økning i antall fødsler med inngrep. Jeg skulle ønske samfunnet i utgangspunktet så på fødselen som en normal hendelse, snarere enn en risikomedisinsk hendelse. Fødselen blir unødvendig sykeliggjort, sier Blix.

MESTRING FREMFOR INNGREP: – Epidural er ikke nødvendigvis et uheldig inngrep, men nå gis det til veldig, veldig mange. Da mener jeg, og mange med meg, at det ikke er bra. Vi vil heller legge vekt på mestring, sier Professor Ellen Blix på jordmorutdanningen ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet viser følgende utvikling de siste tyve årene:

Andel fødsler med epidural, smertelindring ved lokalbedøvelse, har økt fra 11 prosent i 1996 til 36 prosent i 2016.

Andel fødsler ved induksjon, igangsetting, har økt fra 15 prosent i 1996 til 22 prosent i 2016.

– Har mistet troen på seg selv

Denne uken er jordmorutdanningen i Norge 200 år.

Utviklingen med stadig færre normale fødsler er ett av temaene på jubileumskonferansen ved OsloMet.

– Jeg tror gravide også er blitt mer bekymret. De har i større grad mistet troen på seg selv og at de klarer en fødsel. Det kan være for standardiserte behandlingsopplegg har noe av skylden. Jeg spør meg om vi er gode nok på å velge ut dem som skal induseres. Videre tror jeg det også har å gjøre med hvordan fødselsomsorgen er organisert. Vi bør se til Danmark, som har suksess med en ordning for kontinuerlig omsorg, sier Blix.

Les også

Birgitte Olsen har mistet fire ufødte barn: – Når du står i det, føles det nesten umenneskelig

– Kirsten kjente mine behov før jeg kjente dem selv

Danskene har siden 2011 etablert Kendt jordemoderordning i de fleste helseregionene. Den består i at et team på få jordmødre, gjerne to-tre, følger den gravide før, under og etter fødselen.

En evaluering viser at de gravide er mer tilfredse, i mindre grad har behov for epidural og færre får igangsatt fødselen når de på forhånd kjenner jordmoren. Færre keisersnitt er også en tendens.

TAKKNEMLIG FOR KJENT JORDMOR: Danske Mette Kannevorff fikk som førstegangsfødende tilbud om å bli med i Kendt jordemoderordningen. Det ble en god og trygg fødsel da Christian kom til verden sommeren 2013.

Mette Kannevorff i Ringkøbing valgte en slik ordning da hennes første barn, Christian, skulle komme til verden sommeren i 2013.

– Kirsten ble min jordmor gjennom det hele. Det ga meg en enorm trygghet, spesielt i den siste fasen av graviditeten hvor behovet for løpende jordmorkontakt var størst. Jeg kunne ringe henne til alle døgnets tider. Det var jeg veldig takknemlig for. Hun kjente meg så godt, hun var så nærværende, sier Kannevorff.

Jordmor Kirsten tok imot Mette og mannen Jeppe da fødselen var i gang og de ankom sykehuset på natten.

– Jeg følte jeg kunne slappe av og kun konsentrere meg om å føde. Kirsten kjente mine behov før jeg kjente dem selv. Hun tok hånd om dem på profesjonelt vis. Det kunne være i form av varmetepper, råd rundt bevegelser, pust og smertestillende saltvannsdråper, sier Kannevorff.

Hun hadde på forhånd avtalt med jordmoren at hun helst ville føde så naturlig som mulig, det fikk hun også oppleve.

Les også

Hvert år blir 400 barn født utenfor sykehus. Tiril, Eirik og Kasper er tre av dem.

Ønsker større valgfrihet

Blix ønsker seg mer individuelle behandlingsopplegg og større valgfrihet. Friske kvinner med normale svangerskap og antatt normal fødsel bør i større grad tilbys fødsel ved jordmorstyrte lavrisikoenheter, eksempelvis ABC-klinikken ved Ullevål, eller på frittstående fødestuer.

– I Oslo har du alle muligheter, men hvis du bor i Harstad, Hammerfest eller Trondheim har du bare én valgmulighet.

Har du tips til oss rundt denne tematikken? Kontakt redaksjonen her.

– Er det naturlige det beste?

– Ja, jeg mener det i de tilfellene kvinnen takler å komme seg helskinnet gjennom fødselen uten behandling. Samtidig må vi vokte oss for å ikke bli fanatiske. Av ulike årsaker er det mange som ikke kommer seg gjennom en normal fødsel. Det kan ha å gjøre med smerteoppfatning, hvordan ungen ligger, det er også stor biologisk forskjell. Noen ganger er det bedre med smertestillende slik at moren kommer seg gjennom på en verdig måte.