Hvor ble det av den frie leken ute? Nedgang i lang tid – og så kom pandemien.

Barn leker mindre i naturen og nærområder. Forskerne har lett etter spor etter barns lek i naturen.

Forskere ved NINA har gjort feltstudier der de blant annet ser at voksne blander seg for mye inn når barna ferdes i naturen.

«Den frie leken er truet».

Det mener forskerne ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). De har forsket på barn og natur i ti år. Dette er hva de har sett:

Les hele saken med abonnement