Vil du styrke relasjonene dine? Her er seks tips.

Relasjoner er en viktig del av et sunt og tilfredsstillende liv, men de kan kreve veldig mye arbeid.

Vi har samlet noen av de relasjonsbyggende strategiene vi har delt med dere det siste året. Her er seks tips dersom du ønsker å utdype vennskap og romantiske partnerskap i tiden som kommer.

1. Ta utgangspunkt i at folk liker deg

Å få venner i voksen alder krever at noen tar initiativ, og det kan være veldig skummelt.

– Minn deg selv om at menneskene du møter, er mer tilbøyelige til å like deg enn du antar, sier Marisa Franco. Hun er psykolog og studerer vennskap. I 2022 skrev hun boken «Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make – and Keep – Friends.»

Boken er basert på forskning på et fenomen som på engelsk kalles for «liking gap» – ideen om at vi har en tendens til å undervurdere hvor godt likt vi er av andre.

En annen relatert teori er kjent som «akseptprofetien». Den går ut på at folk har en tendens til å være vennligere og mer åpne når de antar at andre liker dem.

– Tankesettet ditt har mye å si dersom du er ute etter å få ny venner, sier Dr. Franco.

2. Ikke undervurder verdien av små, gode gjerninger

En studie som ga deltakerne i oppgave å gjøre snille ting for andre, viste at deltakerne undervurderte hvor verdsatte disse gestene var. Det gjaldt enten de gjorde noe for noen de kjente (som å bake småkaker til en venn eller gi en klassekamerat skyss hjem), eller for en fremmed (som å gi noen en gratis kopp kakao på en kald dag).

– Folk har en tendens til å tenke at det de gir, er litt for lite. De tenker at det er ubetydelig og uvesentlig, sier Amit Kumar. Han er assisterende professor i markedsføring og psykologi ved University of Texas. Kumar er forfatter av studien som ble publisert i august.

– Men det er mindre sannsynlig at mottakere tenker i de baner. De anser gesten som betydelig mer meningsfull, fordi de også tenker på det faktum at noen gjorde noe fint for dem.

Dersom du ikke er en baker eller ikke kan se for deg at du kjøper kakao til en fremmed, skal du heller ikke tvinge det frem. Vurder i stedet hvilke ferdigheter og talenter du har, og tenk på hvordan du kan gjøre disse om til tilbud for andre.

3. Vær klar over effekten av å ta tilfeldig kontakt

Å ringe, sende en tekstmelding eller en e-post til en venn bare for å si «hei» betyr ofte mer enn det vi tror. Det viser en studie fra 2022, der over 5900 deltagere gjennomførte en serie på 13 eksperimenter.

I noen av eksperimentene tok deltagerne kontakt med en venn. I andre tok de kontakt med en mer perifer bekjent.

I alle 13 eksperimentene undervurderte deltakerne hvor glade mottagerne ble for at de tok kontakt.

For å vise hvor lite som skal til for å løfte noens humør, la forskerne bevisst listen lavt: «Å ta kontakt» kunne innebære en kort telefonsamtale, en tekstmelding eller e-post.

4. «Vend deg til» partneren din

De kjente samlivsforskerne John og Julie Gottman har brukt flere tiår på å studere hva som gjør at et ekteskap funker.

Ifølge ekteparet er det viktigste vi kan gjøre i et parforhold å «vende oss til» den andre.

Når den ene partneren gjør et oppriktig forsøk på å nærme seg den andre, eller inviterer til emosjonell kontakt, har den andre partneren tre valg: overse invitasjonen (vende seg fra), reagere negativt (vende seg mot) eller ta imot tilbudet på en positiv måte (vende seg til).

Julie Gottman kommer med et eksempel:

«Sett at jeg sier til John: «Se den vakre fuglen utenfor vinduet!» John kan overse meg totalt. Han kan si: «Kan du ikke være stille? Jeg leser.» Eller han kan si: «Oi!» Et nikk med hodet, en berøring, ja selv et lite «å», er det samme som å vende seg til den andre.»

I et av Gottman-parets mest kjente eksperimenter inviterte de 130 nygifte par til å tilbringe en dag i et lokale som var utformet som et koselig hjem. Alle samhandlingene deres ble overvåket og grundig analysert.

Gottman-paret møtte dem igjen etter seks år og fant noe påfallende: De som fortsatt holdt sammen, hadde vendt seg til hverandre 86 prosent av tiden. De som hadde skilt seg, gjorde det bare 33 prosent av tiden.

5. Anerkjenn «vanlig ekteskapelig hat»

Terrence Real er familieterapeut og sier kjærligheten går gjennom tre faser: harmoni, disharmoni og reparasjon.

Men kulturen vår gjør oss ikke i stand til å hanskes med denne desillusjonen, mener han. Det kan hjelpe å annerkjenne at det finnes.

«Jeg har reist rundt i USA i over 20 år og snakket om det jeg kaller ’vanlig ekteskapelig hat’, og ikke et eneste menneske har måttet spørre hva jeg mener,» sier Real.

6. Prøv det motsatte av skadefryd

Ulikt skadefryd (eller «schadenfreude»), der vi finner glede i andres ulykke, er «freudenfreude» følelsen av glede vi får når andre lykkes – også når det ikke berører oss.

Å ta del i andres glede kan gjøre oss mer robuste, mer fornøyde med livet.

En enkel måte å dyrke glede på er å be andre fortelle om det som gjør dem glade, eller hvilke små seire de har opplevd. Det gjør deg til en «tilskuer av glede», og gir deg muligheten til å se de rundt deg når de er på sitt beste.

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Dette er en redigert versjon for Aftenpostens abonnenter.

Oversettelse: Sanne Hansson Lier