Barn opplever smerte og tvang ved koronatesting. Disse grepene bidrar til en bedre opplevelse.

– Oppi denne nasjonale krisen har vi kanskje glemt litt hvordan barna opplever testingen. Vi mener det er høyaktuelt med veiledning nå, sier psykologspesialist ved Rikshospitalet.

Oslo universitetssykehus har kommet med nye retningslinjer til foreldre som kan være til nytte ved koronatesting.

Bakgrunn: 267.203 barn mellom 0 og 9 år er så langt testet for korona, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet og MSIS. Flere barn, unge og foreldre rapporterer om ubehagelige opplevelser knyttet til testingen, med lite forberedelse, opplevd smerte og i flere tilfeller tvang for å få gjennomført testingen.

Slike skremmende opplevelser kan gi uheldige psykososiale konsekvenser, ifølge ansatte tilknyttet avdeling for barn og unges psykiske helse ved sykehus (S-BUP), ved Oslo universitetssykehus. Nå har de, i samarbeid med et tverrfaglig utvalg på Barne- og ungdomsklinikken, laget forslag og råd for personale og foreldre som skal ta koronatest med barn.

Les hele saken med abonnement