Forvirret av debatten om skjermtid? Se heller på effekten sosiale medier har på ungdom.

Fagfolk gir ulike råd om skjermtid, og forskningen gir tilsynelatende sprikende funn. Hvordan skal vi tenke om det vi får servert av «ekspertene»?

– Vi er mange nå som er bekymret over utviklingen, både når det gjelder konsentrasjon, avhengighet og psykisk helse, skriver psykolog Line Marie Warholm.

I undersøkelsen Barn i Norge 2022 sier en far i et av dybdeintervjuene dette om Helsedirektoratets råd om skjermtid: «..i argumentasjonen var det høyst uklart hva som faktisk var forskningsbasert og dokumenterbart av skadevirkninger og sånne ting, og hva som bare var meninger basert på Helsedirektoratets ... hva skal jeg si ... moralske overbevisninger».

I «Debatten» på NRK 31. januar uttaler Elisabeth Staksrud, professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, at skjermtid ikke er avgjørende for om barn og unge har det bra. Jo mer tid de bruker på skjerm, dess bedre har de det. Og så sier hun: – Og så har vi gode forklaringsmodeller på det. Men i «Debatten» går tiden raskt, og den eneste modellen hun får tid til å nevne, er at det ikke handler om tidsbruk, men om hva man bruker skjermen til.

Les hele saken med abonnement