Fullere av hvitvin enn av rødvin

Hvitvin gir høyere promille enn rødvin, selv om alkoholinnholdet er det samme, viser ny dansk undersøkelse. Og jo mer sukker det er i en drink, jo raskere nedbrytes alkoholen i kroppen.

Det er ikke bare mengden man drikker, men hva man drikker som påvirker promillen i kroppen, viser en dansk undersøkelse som nylig ble offentliggjort i tidsskriftet Ugeskrift for Læger.

Mens sukkerinnholdet er dårlige nyheter i mat, har det en gunstig innvirkning på promillen når man drikker alkohol.

- Undersøkelsen viser at promillen ikke stiger så mye når man drikker noe med mye sukker i, i forhold til det med lite sukker, sier overlege Henrik Hey ved Velje sykehus til Berlingske Tidende.

Rødvin har et høyt naturlig sukkerinnhold, og vil ikke gi så høy promille som hvitvin, selv om man drikker like mye og med samme alkoholinnhold.

Søt rusbrus, lav promille

De alkoholinnholdige drikkene som ble testet ut var rødvin, hvitvin, musserende vin, elefant-øl, Smirnoff Ice (rusbrus) og ren alkohol. Resultatene viste at rusbrusen og rødvinen ble raskere nedbrutt i kroppen, mens hvitvin ble sent nedbrutt. Midt i mellom havnet musserende vin og elefant-øl, og på den andre ytterfløyen - ren alkohol.

Smirnoff Ice, som har et høyt sukkerinnhold, ga aller minst promille av drikkene som ble testet.

Kvinner vs. menn

Undersøkelsen viser også, som tidligere undersøkelser, at alkoholen virker forskjellig på kvinner og menn. Kvinnene i undersøkelsen fikk en tredel mindre alkohol enn mennene, men fikk samme promille som mennene som drakk færre enheter.

- Kvinner har en annen muskel- og fettsammensetning og veier mindre. En annen forklaring kan være at det mannlige kjønnshormonet testosteron hemmer det enzymet som bryter ned alkoholen. Derfor virker alkoholen også i lengre tid på menn, sier overlege Henrik Hey.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Helse

Flere bilder

Hvitvinen holder promillen nede, viser ny undersøkelse. FOTO: TRYGVE INDRELID

Siste nytt