Nyper best mot kreft

Mye tyder på at mat rik på antioksidanter beskytter mot kreft. Da er nyper det sunneste du kan spise. Norske dyreforsøk har vist effekt på hjerne og muskler.

Forskning har tidligere vist at antioksidanter kan nøytralisere frie radikaler - stoffer som kan skade arvestoff og cellemembraner, og som blant annet kan føre til kreft.Et av problemene forskerne sto overfor var å vite hvilken mat som var rikest på antioksidanter. Norske forskere tok utfordringen. På forsommeren kunne forskerne opplyse at bær, særlig skogsbær, er stappfulle av antioksidanter. Mange hundre vekster verden over er blitt analysert. På den internasjonale verdenskongressen, kunne professor Rune Blomhoff ved Institutt for ernæringsforskning i går fortelle at de rikeste vekstene kan vi dyrke i egen hage. Nyper og svartsurbær (aroniabær) topper nemlig antioksidant-listen. Svartsurbær er en hekkplante man ofte finner i offentlige parkanlegg.Effekten av antioksidanter har hittil bare vært vist på cellenivå. For at antioksidanter skal virke, må de kunne suges opp fra mave- tarmkanalen. Det forskerne nå jobber med, er å se på den biologiske effekten i dyr og mennesker. Man har tatt skrittet fra reagensrør til individnivå.Ved hjelp av en spesiell dyremodell har det vært mulig å påvise effekt både i hjerne og muskler på forsøksmus, forklarer Blomhoff. Dyremodellen har skapt stor internasjonal interesse, det samme har antioksidantenes rankingliste gjort, kan forskeren fortelle.I dyreforsøket er musene over tid blitt fo®ret på bær-ekstrakter i stedet for vann. Et gen fra sankthansorm er satt inn i musene. Når "lampen lyser", er det et mål på at det sykdomsbeskyttende genet er aktivert. Det viser at tilførsel av antioksidanter fra mat er med på å bedre immunforsvaret vårt.-På den måten har vi vist at blåbær-menyen har regulerende virkning på gener i hele musekroppen, spesielt hjerne og muskler.-Så nå er det bare å proppe i seg bær som kreftforebyggende middel?-Vi drømmer om å kunne si det, men det er fortsatt langt frem før den konklusjonen med sikkerhet kan trekkes.Et samarbeid med amerikanske forskere tar sikte på å gi sikrere data om effekt hos mennesker. Ved hjelp av store epidemiologiske undersøkelser vil man undersøke om folk som i årevis har spist mye bær sjeldnere har kreft enn andre, forklarer Blomhoff.Å spise mye bær er et ufarlig råd å gi. Blomhoffs hypotese er at kroppen får best utbytte når den tilføres et vidt spekter av antioksidanter fra ulike kilder.Når vi nå vet hvor rike bær er på antioksidanter, er det kanskje ikke dumt å skifte ut et par av de "fem om dagen", med nyper fra hagen, samt skogens bær, påpeker Blomhoff.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Helse