Borgarsyssel Museum: 100 år i Ruinparken

Rundt ruinene av St. Nikolas-kirken fra 1100-tallet og et steinkast unna middelalderbyen Olav Haraldsson grunnla i 1016, feirer Borgarsyssel Museum i Sarpsborg 100-årsjubileum i sommer.

Det 32 meter høye tårnet foran Olavs hall er et landemerke ved Borgarsyssel Museum. Herfra får man et godt overblikk over hele Sarpsborg. I hallen kan man lære om byens grunnlegger Olav Haraldsson (den hellige), oppleve historien og se hvordan middelalderbyen kan ha fremstått.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Museet forvalter i dag 25 antikvariske bygninger fra middelalderen til annen verdenskrig, ca. 23.000 gjenstander fra steinalder til vår egen tid og store mengder arkiver, bilder og lydmateriale. Navnet har det fått etter Borgarsysla, den gammelnorske betegnelsen på et område som i hovedsak dekket det tidligere Østfold fylke.

Med jubileet som bakteppe skapes det nytt innhold i utstillingene.

Borgarsyssels historie er ikke bare en fortelling om gamle hus og gjenstander, men også en beretning om byens folk.

Les hele saken med abonnement