Dette er havnebyen Saida i Libanon. For 900 år siden reiste en norsk konge hit for å føre krig.
Historie

Arven etter Sigurd Jorsalfare: En uforsonlig hellig krig

Han var den første europeiske kongen som dro på korstog til Det hellige landet. Etter Sigurds død ble ideologien fra korstogene overført til tronstridene som herjet Norge.

  • Trond Norén Isaksen
    Trond Norén Isaksen
    Historiker og forfatter

AFTENPOSTEN HISTORIE: Nyheten om det første korstogets erobring av Jerusalem i juli 1099 vakte enorm begeistring da den nådde Europa. I årene som fulgte ga mange seg av sted på nye korstog.

Ferden gikk ikke bare til Jerusalem, for korstogstanken ble snart overført til andre konflikter folk følte sterkt for. Det gjaldt også for Norges del.

I Norge har vi ikke helt forstått at korstogene hadde noe med oss å gjøre, men korstogstankene sto så sentralt på 1100-tallet at et kristent europeisk land rett og slett ikke kunne unngå å bli påvirket av dem.

Det var korstogstankene som gjorde datidens norske borgerkriger så bitre.

Det var en hellig krig som pågikk på norsk jord for 850 år siden.

Les hele saken med abonnement