Historie

Striden om Quislings nazibauta

Vidkun Quisling ville gjøre Stiklestad til et varig monument over nasjonalsosialismen. Som kronen på verket reiste nazistene en høy bauta. Den vekker fortsatt strid.

  • Jan Ingar Thon

Det var 10 år siden NS’ første landsmøte på Stiklestad i 1934. Den gangen hadde et par hundre av Vidkun Quislings mest lojale tilhengere møtt frem.

Nå skuet Nasjonal Samlings fører ut over en folkemasse på 3000–4000 mennesker.

Norske flagg og rød-gule NS-bannere vaiet. Bak Quisling ruvet en ti meter høy bauta i granitt.

Den var dekorert med solkorset og en innskrift av dikterhøvdingen Per Sivle:

«Mannen kan siga

Les hele saken med abonnement